Koncepcje Tarnowskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje Tarnowskiego - strona 1 Koncepcje Tarnowskiego - strona 2 Koncepcje Tarnowskiego - strona 3

Fragment notatki:

PERSONALIZM W WYCHOWANIU WG. J. TARNOWSKIEGO KATEGORIE PSEUDOWYCHOWANIA: TRESURA- nakłanianie osób pod groźbą kary lub obietnicą nagrody do pożądanych sposobów zachowania się ADMINISTROWANIE - złagodzona forma tresury. Odwołuje się do nadkontroli, oceniania, nieustannej kontroli, weryfikacji jednostki w klimacie chłodu i oficjalności TRENING - stałe ćwiczenie w sytuacjach o wyznaczającym stopniu maksymalnej sprawności w wymiarze technicznym, obejmując jedynie jakąś określoną sferę człowieka, a nie całą jego osobowość.
MORALIZOWANIE - sprowadzające się do werbalnego, perswazyjnego lub poprzez sugestię pozasłownego zobowiązania osoby do pożądanych zachowań.
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI - zewnętrzne, przedmiotowe formowanie całego człowieka. Bazuje na założeniu, że tylko wychowywany wymaga przekształcających oddziaływań.
PEDAGOGIKA SPOTKANIA - interakcja między wychowawcą a wychowankiem. Celem wychowania jest wzbudzenie duchowości dziecka przy pomocy autentyzmu wychowawcy. Wychowanie jest całokształtem sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej rozwijać swoje człowieczeństwo. WYCHOWANIE ROZUMIANE JAKO SPOTKANIE — 2 wymiary : WERTYKALNY - odnoszący się do treści HORYZONTALNY - obejmujący kontakt między ludźmi (relacje)
WŁAŚCIWOŚCI WYCHOWANIA :
CZŁOWIECZEŃSTWO- łączy wszystkich w procesie wychowawczym, daje możliwość aby proces wychowania miał formę spotkania, spotkanie dwóch równorzędnych osób
PERMANENCJA - trwa przez cały okres życia człowieka, nigdy nie zanika jego potrzeba
INTER i INTRAAKCYJNOŚĆ -. W procesie wychowania dokonuje się obustronne oddziaływanie na siebie podmiotów- wychowawcy na wychowanka i wychowanka na wychowawcę, ale także wchodzenie w relacje z samym sobą.
NIEOKREŚLONOŚĆ SYTUACJI konsekwencje jakie zachodzą w sytuacjach wychowawczych, wymagających stałego otwierania się na nowość przy jednoczesnej znajomości rzeczy i świadomości własnego systemu wartości czy dążeń.
TRANSGRESYJNOŚĆ - stała zdolność przekraczania samego siebie (syndrom „ciepłych kapci), przezwyciężanie paradoksu między „ja” powierzchniowym, a „ja” głębokim PODSTAWOWE WARUNKI ZAISTNIENIA I POWODZENIA DIALOGU : Kategoria dialogu jako naczelna i dominująca. OBUSTRONNA AUTENTYCZNOŚĆ - uwalnianie się od maski jako działanie zgodne z własnym „ja”, bycie szczerym, wiernym samemu sobie. SPOTKANIE AUTENTYCZNE W ZNACZENIU PERSONALNYM - zetknięcie się z rzeczywistością (odniesienie się do konkretnego problemu) z konkretną osobą, w trakcie którego dochodzi do dotknięcia najgłębszego „ja” oraz gruntownej przemiany wewnętrznej


(…)

… (osoba w sobie tożsama z sobą)
-istnienie deontyczne (istnienie „dla” jeśli osoba zdolna przez doskonalenie się i kontakt z drugim pozostać samą sobą)
Wspólnota (nie jest społecznością)- Podkreśla relacje interpersonalne a społeczność podkreśla cel, do którego chcemy dążyć, np. do demokracji. Wspólnota powstaje dla dobra osób i ma wartość samą w sobie. …
… miłość. Kształtowanie relacji na wartościach miłości.
PROCES WYCHOWANIA- wsłuchiwanie się w wychowanka. Uczenie się i wychowanie wzajemne (wzajemne oddziaływanie na siebie). Nie narzucanie i przymuszanie lecz pomoc.
CEL WYCHOWANIA- samowychowanie jednostki, samorozwój.
WNIOSKI PŁYNĄCE Z PERSONALIZMU
GŁÓWNE TEZY:
Najwyższym celem wychowania jest uzdalnianie podmiotu (wychowanka) do przejęcia kierownictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz