Koncepcje wychowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje wychowania - omówienie - strona 1 Koncepcje wychowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WYCHOWANIE W UJĘCIU KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH CZŁOWIEKA:
Koncepcje psychologiczne  pytanie o sposób regulacji ludzkich zachowań
Koncepcja behawiorystyczna, humanistyczna, psychospołeczna
KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA
Zachowania, jako reakcja na bodziec zewnętrzny Wychowanie, jako bezpośrednie oddziaływanie na wychowanka jawne kierowanie rozwojem nieuwzględnianie jego praw do własnej aktywności i samodzielności
Cel: opanowanie przez wychowanka społecznie pożądanych zachowań Kary, nagrody
Człowiek, jako istota społeczna, komunikująca się, o której zachowaniu decyduje funkcjonowanie w określonych sytuacjach społecznych
Wychowanie jednym z wielu czynników rozwoju człowieka istotne środowisko wychowania, skuteczność wychowania zależna od zaspokajania potrzeb wychowanków, w ramach wychowania dbałość o poziom interakcji
WYCHOWANIE W KONCEPCJI HUMANISTYCZNEJ
Alternatywa dla podejścia behawiorystycznego
Człowiek, jako jednostka twórcza, aktywna, samodzielna, samosterowna, odpowiedzialna za swój rozwój, niezależna od warunków zewnętrznych dążąca do samorealizacji
Cel wychowania: wspomaganie jednostki w rozwoju
Podmiotowe traktowanie wychowanków- poszanowanie praw jednostki do jej podmiotowości (autonomii, niezależności) i odrębność, przy jednoczesnym wyznaczeniu granic, wychowanek traktowany, jako osoba przejawy: okazywanie akceptacji, empatyczne rozumienie, autentyzm wychowawcy, podejście personalistyczne  takie postępowanie jest WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI WYCHOWANIA *(traktowanie przedmiotowe - instrumentalne- stosowanie nadmiernego przymusu zewnętrznego, arbitralność wychowania, wychowanek, jako tworzywo, wymóg posłuszeństwa bez możliwość negocjacji i dialogu)
Traktowanie podmiotowe zakłada relację altruistyczną, współpracę i dialog w procesie wychowania:
Akceptacja wychowanka bez warunków Zachowanie wychowanka jest czymś innym niż jego osoba, której przysługuje prawo do niezależności
Akceptacja przede wszystkim ze względu na naturalny potencjał wychowanka oraz tendencje do dążenia do samorealizacji
Akceptacja gwarancją dobrych relacji
Empatyczne rozumienie wychowanka Świat odbierany poprzez pryzmat indywidualnych przeżyć i emocji postrzegany z perspektywy własnej osoby, jako centrum rzeczywistości. W procesie wychowania niezbędne jest poznanie wewnętrznego świata, przeżyć wychowanka poprzez próbę „patrzenia jego oczyma” wchodzenia w jego rolę, wsłuchiwania się w drugą osobę w celu lepszego jej zrozumienia (jak ona w danym momencie postrzega siebie i swoją sytuację)
Autentyzm wychowawcy
Wychowawca w procesie wychowania pozostaje sobą, unika grania roli i stwarzania pozorów- szczerość i otwartość w kontakcie, naturalność, spontaniczność działania zgodnie z emocjami i komunikatami


(…)

… jej zrozumienia (jak ona w danym momencie postrzega siebie i swoją sytuację)
Autentyzm wychowawcy
Wychowawca w procesie wychowania pozostaje sobą, unika grania roli i stwarzania pozorów- szczerość i otwartość w kontakcie, naturalność, spontaniczność działania zgodnie z emocjami i komunikatami
Autentyzm, jako przeciwwaga dla wychowawczej rutyny i dystansowania się do pracy wychowawczej (oderwanie się od sfery…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz