Przedmiot i zadania dydaktyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4389
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i zadania dydaktyki - strona 1 Przedmiot i zadania dydaktyki - strona 2

Fragment notatki:

Wykład III:
Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe
Dydaktyka ogólna - Zajmuje się wszystkimi przedmiotami nauczania, na wszystkich szczeblach systemu szkolnego i wszystkich typach szkół
Dydaktyki szczegółowe (metodyka nauczania) - Zajmuje się konkretnymi, swoistymi cechami nauczania poszczególnych dyrektyw określających sposób prawidłowego wykonywania czynności dydaktycznych
Przykłady: dydaktyka szkoły zawodowej, dydaktyka szkoły wyższej, dydaktyka matematyki itp.
Przedmiot i zadania dydaktyki
Przedmiot:
- cele nauczania - uczenia się,
- treść nauczania - uczenia się,
- proces i zadania nauczania - uczenia się,
- metody nauczania - uczenia się oraz środki dydaktyczne,
- formy organizacyjne kształcenia
Proces uczenia się:
Uczenia się W. Okoń - jest procesem, w toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia - powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte Cz. Kupisiewicz - to proces zamierzonego nabywania przez uczących się podmiot określonych wiadomości, umiejętności i nawyków, dokonujący się w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości
Z. Włodarski - to proces zachodzący w układzie nerwowym, a którego efektem są zmiany w zachowaniu
Cechy, czynniki, rezultaty, przedmiot procesu uczenia się
Cechy: Planowość (świadomość, celowość, systematyczność) wielostronna aktywność osoby uczącej się, złożoność wieloczynnościowość), ukierunkowanie na wynik, różnorodność sposobów i form uczenia się.
Czynniki: Pozytywna motywacja, bodźce, środowisko, zdolności.
Rezultaty: Przyrost i zakres wiadomości i sprawności modyfikujący zachowanie się jednostki, rozwój uzdolnień i postaw.
Przedmiot: Rzeczywistość społeczna, przyrodnicza, kulturowa.
Nauczanie
Metody i techniki badań dydaktycznych
Badania muszą zapewnić rozstrzygalność i empiryczną sprawdzalność
Badania mogą mieć charakter weryfikacyjny lub diagnostyczny
Metoda badań wg A. Kamińskiego - to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego
Technika badań wg. A. Kamińskiego - czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.
Narzędzia badawcze to przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań, instrumentem służącym do technicznego zbierania danych z badań, np. arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu lub ankiety
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz