Podstawy dydaktyki - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy dydaktyki - zagadnienia - strona 1 Podstawy dydaktyki - zagadnienia - strona 2 Podstawy dydaktyki - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Audiowizualne materiały dydaktyczne - wszelkie słuchowo-wzrokowe pomoce naukowe: przeźrocza, foliogramy, filmy, nagrania magnetyczne, płyty, taśmy itp., służące nauczycielom i uczniom do upoglądowienia programu nauczania, ułatwienia przekazu informacji lub opanowania umiejętności.
Audiowizualne środki dydaktyczne - urządzenia techniczne, aparatura; rzutniki, projektoskopy, magnetofony, magnetowidy służące do odtwarzania materiałów słuchowo-wzrokowych w procesie kształcenia. Fazogram - kilka foliogramów stanowiących serię obrazów wykonanych na przezroczystej folii, pokazujących fazy jakieś struktury. Nakładane kolejno uprzytomniają np. współdziałanie części mechanizmu.
Foliogram - rysunek, schemat, diagram, wzór, napis itp. wykonane na przezroczystej folii, przeznaczone do wyświetlania na ekranie za pomocą np. projektoskopu (rzutnika).
Celowość wykorzystywania w procesie dydaktycznym technicznych środków nauczania nie budzi już dziś żadnych wątpliwości. Jak wykazują bowiem badania naukowe dzięki stosowaniu tych środków uzyskuje się znacznie lepsze wyniki kształcenia w zakresie: zwiększania skuteczności nauczania, wzrostu zrozumienia tematu,
zmniejszenia ryzyka nieporozumień przy przekazywaniu wiedzy,
oszczędności czasu,
zwiększenia tempa uczenia się,
zwiększenia zakresu przyswojonej wiedzy.
Pojawiające się wraz z rozwojem techniki urządzenia dostarczają coraz to nowszych i doskonalszych możliwości przekazywania informacji. W sy­tuacji znacznego nasycenia dydaktyki zróżnicowanymi mediami jako jedna z dyscyplin współczesnej pedagogiki zrodziła się koncepcja kształcenia multimedialnego, postulująca taką organizację procesu dydaktycznego, aby w sposób kompleksowy i zintegrowany wykorzystać zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne środki techniczne.
Istotą kształcenia multimedialnego jest zatem dobór takich sekwencji technicznych środków audiowizualnych i innych źródeł wiedzy, które wzajemnie się wzmacniając, usprawniają przepływ informacji w celu osiągnięcia możliwie najlepszego efektu dydaktycznego, przejawiającego się czy to w zakresie zdobytej wiedzy, jej rozumienia i zastosowania, czy też w skró­ceniu czasu potrzebnego na naukę.
Podręcznik audiowizualny to zintegrowanie klasycznego podręcznika ze środkami audiowizualnymi i tekstami programowanymi w taki sposób, aby stały się one strukturalnymi elementami podręcznika. Jest on przeznaczony głównie do samokształcenia kierowanego, rozumianego jako proces indywidualnego uczenia się, realizowanego własnym wysiłkiem ucznia, wspomaganym w pewnym stopniu przez nauczyciela. Podręczniki audiowizualne są strukturami bardzo rozbudowanymi, obejmującymi najczęściej cały zakres wiedzy w ramach pewnego zagadnienia czy przedmiotu. Jego zastosowanie wykracza znacznie poza treści obowiązujące w szkolnictwie i może dotyczyć praktycznie każdej dziedziny działania człowieka. Ze względu na powyższe cechy proces tworzenia podręcznika audiowizualnego jest długotrwały oraz kosztowny i podobnie jak pakiet multimedialny wymaga wysoko kwalifiko­wanego producenta.


(…)

… mowy, modemy itp.) zwiększających obszar zastosowań i komfort pracy z komputerem,
możliwość znacznie szybszej i tańszej niż w przypadku tradycyjnego podręcznika aktualizacji informacji i przekazywanej wiedzy (niekiedy aktua­lizacji może dokonać sam użytkownik),
indywidualizacja tempa i treści nauczania, a nawet zdolność do działania adaptacyjnego.
Możliwości wykorzystania komputera, programów…
… i projektoskop z punktu widzenia technologii kształcenia i organizacji pra­cy na zajęciach można zaliczyć:
wykładowca pisze lub rysuje na folii zwrócony przodem do grupy słuchaczy co powoduje m.in. to, że jest lepiej słyszalny, nie traci kontaktu wzrokowego z odbiorcami, łatwiej mu dyscyplinować grupę;
czystość tej techniki i wygodę pisania pisakiem trzymanym tak jak długopis, trzeba tylko pamiętać, aby pisać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz