Treści kształcenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treści kształcenia - strona 1 Treści kształcenia - strona 2 Treści kształcenia - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VI:
Treści kształcenia Czynniki determinujące dobór treści kształcenia
Wymagania społeczne
- przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
- przygotowanie specjalistyczne, rozwijanie podstawy innowacyjnej;
- wychowanie aktywnych odbiorców i twórców dóbr kulturalnych;
- rozwój wartościowych cech osobowości.
Wymagania naukowe
- teorie, twierdzenia udowodnione naukowo;
- cykliczna weryfikacja programów nauczania, strukturyzacja treści;
- umiejętności samodzielnego stosowania wiedzy, poznawanie metod badawczych oraz drogi myślenia naukowego w obrębie danego przedmiotu. Wymagania dydaktyczne
- dostosowanie treści do możliwości psychofizycznych uczniów;
- respektowanie zasady systematyczności;
- przestrzeganie postulatu korelacji i integracji;
- wiązanie teorii z praktyką.
2. Teorie doboru treści
a. Materializm dydaktyczny (encyklopedyzm) Teoria zakłada: - najważniejszym i podstawowym celem nauczania powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości; - koncentrację uwagi wyłącznie na wiedzy;
- Okoń - nadmiar materiału, bierne i pamięciowe przyswajanie wiadomości są przyczyną powstawania w umyśle ucznia wiadomości nie połączonych z umiejętnością zarówno ich zdobywania, jak i ich stosowania. b. Formalizm dydaktyczny Zakłada:
- podstawowym celem nauczania jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów;
- treści kształcenia traktowane są jako środek służący do rozwijania sprawności intelektualnych, głównie myślenia;
- A. B. Dobrowolski - „Uczcie swoich wychowanków myśleć - i tylko tego, nic więcej, a reszta, to znaczy wiedza, dana im będzie przez przyrost” c. Utylitaryzm dydaktyczny Zakłada:
- najważniejszym zadaniem szkoły jest praktyczne przygotowanie młodzieży do życia, stąd faworyzowali uczenie się przez działanie i zdobywanie umiejętności praktycznych;
- lekceważone jest systematyczne opanowanie wiedzy przez uczniów, niedocenianie wartości samej wiedzy i formalnego wykształcenia; d. Materializm funkcjonalny Zakłada:
- integralny związek poznania z działaniem;
- poznanie ma służyć usprawnianiu i udoskonalaniu ludzkiego umysłu, działanie zaś przekształcające rzeczywistość ma być zarazem walnym sposobem jej poznania
- twórcą teorii jest Wincenty Okoń e. Teoria problemowo - kompleksowa Zakłada:
- zastąpienie dotychczasowego układu informacyjno - syntetycznego, skonstruowanego wg niepodważalnej zasady podziału wiedzy na poszczególne przedmioty układem problemowo - kompleksowym materiału nauczania;


(…)

…, nowoczesne o dużych walorach poznawczych, kształcących i wychowawczych, rozwijających nie tylko umysł, ale i osobowość uczniów;
Zachowując zasadę systematyczność jako główną wytyczną doboru i układu treści kształcenia, należy przy tym uwzględnić niektóre założenia strukturalizmu, egzemplaryzmu dla realizacji niektórych tematów, aby nie dopuścić do przeładowania programów nauczania;
Treści nauczania powinny być zintegrowane, szczególnie przedmiotów pokrewnych. Problemowo-kompleksowa realizacja niektórych zagadnień sprzyja zarówno poznawaniu, jak i rozumieniu rzeczywistości;
Treści zawarte w programach nauczania powinny być częściowo zróżnicowane, aby nauczyciele mogli indywidualizować proces kształcenia stosownie do uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zasady doboru treści kształcenia
Zasada strukturyzacji treści…
… koncepcji był K. Sośnicki
g. Egzemplaryzm Zakłada:
- bezwzględną konieczność redukcji materiału nauczania przewidzianego w dotychczasowych programach kształcenia dla różnych typów szkół;
- redukcja nie powinna prowadzić do zaburzenia poznawanej przez uczniów rzeczywistości
Twórcą koncepcji jest Hans Scheuerl - nauczanie paradygmatyczne - (paradigma - wzór, przykład) - nauczanie ogniskowe (wyspowe), punkty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz