Werbalizm

Komunikacja synergiczna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

, a zdaniem Stewarta prawa półkula odpowiada za analizę, logikę i werbalizm, a lewa odpowiedzialna...

Relacja Boga ze światem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eryk Kusz
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

je o przywary cielesne. -Policraticus - teoria zycia publicznego -metalogicus - teoria logiki -wrog werbalizmu...

Zasady nauczania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

) zwalczanie werbalizmu (gdzie uczniowie przyswajają słowa, czemu nie towarzyszy rozumienie ich znaczenia...

Sapir-Whorf Hipoteza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

, rzeczywiste i potencjalne, przesycone jest werbalizmem". Poznajemy świat, nadając nazwy poszczególnym...

Systemy dydaktyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3969

Zastrzeżenia wysyłane wobec szkoły tradycyjnej: - wychowanie powierzchowne, oparte na represji, - werbalizm...

Nowoczesna szkoła francuska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

z katedrą jest niezbędnym rekwizytem pedagogiki tradycyjnej, w której króluje werbalizm z jego wykładami...

Wychowanie przedszkolne (1918 - 1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

. Jednakże niełatwo było przezwyciężyć w pracy przedszkolnej tradycje werbalizmu i dydaktyzmu. Trudne warunki...