Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - strona 2

note /search

Finanse - ćwiczenia - Inflacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2401

Informacje zawarte w notatce tłumaczą zagadnienia takie jak: inflacja, deflacja, aprecjacja pieniądza, dewaluacja, denominacja, rewaluacja, ryzyko, niepewność, planowanie finansowe, planowanie tradycyjne, technika budżetowa. A także: planowanie ośrodków odpowiedzialności, planowanie strategiczne...

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1694

dr hab. inż. Andrzej Kolasa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Notatka o objętości 20 stron w formacie .doc. Notatka w formie ćwiczeń zawiera takie informacje, jak: zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacja, deflacja, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja, ryzyko i niepewno...

Polityka gospodarcza - komplet wykładów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3080

12 wykładów z przedmiotu polityka gospodarcza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Notatki zawierają zagadnienia takie jak: pojęcie i zakres polityki gospodarczej, ekonomiczne funkcje państwa, uwarunkowania, dziedziny i cele ogólne polityki gospodarczej, podstawowe cele polityki gospodarczej i ...

Etyka - wykłady -ETYKA A MORALNOŚĆ

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Etyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3255

Dostępne pliki to: - 9 stron wykładów o tematyce: zakres przedmiotowy etyki oraz zjawisko moralności, struktura aksjologiczna człowieka, charakterystyka kodów etycznych , charakterystyka społecznych wartości etycznych i właściwym im postaw moralnych, etyka zawodowa; - 17 stron przybliżających ...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - teoria handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3185

Są to notatki z wykładów z przedmiotu międzynarodowe stosunki gospodarcze, prowadzonego na UP (Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Wykładowca to dr hab Zdzisław W. Puślecki. Z treści wykładów dowiemy się więcej o takich zagadnieniach, jak: międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej...

Rachunkowośc zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2611

1. Dana jest obligacja zerokuponowa z terminem wykupu 9 miesięcy, o wartości nominalnej 1000 zł. Wymagana roczna stopa dochodu wynosi 7%. Wyceń tę obligację. A) 999,85 B) 950,52 C) 543,93 D)1000 2. Mamy trzyletnią obligację o wartości nominalnej 100, oprocentowaniu 8%, odsetkach płaconych co roku...

Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi - Rozwój regionalny

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2107

9 stron notatek z przedmiotu gospodarka regionalna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Notatka zawiera zestaw pytań i krótkich odpowiedzi na zagadnienia egzaminacyjne, np. co to jest gospodarka, region, cele polityki regionalnej w budżecie, delimitacja, klaster i wiele innych. 1.      Czym je...

Chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2310

"Anizotropia – zależność od kierunku. Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od k...

Układ nerwowy człowieka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Biologia
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2660

.. Notatka składa się z 4 stron. Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) - układ zbudowany z tkanki nerwowej oraz tkanki glejowej, integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację o...

Mikroekonomia - wykłady - Efekt substytucyjny i dochodowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 4368

DYSKRYMINACJA CENOWA III STOPNIA Polega na różnicowaniu cen dla poszczególnych grup nabywców, w związku z tym konieczna jest znajomość funkcji popytu danej grupy konsumentów. Producent decyduje się na ustalenie wyższej ceny na rynkach gdzie elastyczność cenowa jest niższa, a niższej ceny gdzie el...