Rachunkowośc zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowośc zadania - strona 1

Fragment notatki:

1. Dana jest obligacja zerokuponowa z terminem wykupu 9 miesięcy, o wartości nominalnej 1000 zł. Wymagana roczna stopa dochodu wynosi 7%. Wyceń tę obligację. A) 999,85
B) 950,52
C) 543,93
D)1000
2. Mamy trzyletnią obligację o wartości nominalnej 100, oprocentowaniu 8%, odsetkach płaconych co roku. Stopa dochodu w całym rozpatrywanym okresie wynosi 6%. Ile wyniesie wartość obligacji i jej duration na rok przed terminem wykupu (przed przypadającą wtedy płatnością odsetkową)?
A) P= 103,53. D=0,93
B) P= 109,89, D=1
C) P= 109,89, D=0,93
D) P= 103,53. D=1,93
3. Spółka C wypłaciła w ubiegłym roku 5 zł dywidendy. Inwestor zainteresowany ulokowaniem swych funduszy w akcjach tej spółki chce wiedzieć, jaką cenę może za nie zapłacić. Zakładając wymaganą stopę dochodu równą 12% wyceń akcje tej spółki w sytuacji, gdy przez pierwsze dwa lata dywidendy będą rosły w tempie 4%, a później 5%.
A) P= 91,73
B) P= 90,07
C) P= 66,69
D)P=73,62
4. Proszę zaznaczyć zdanie prawdziwe. Współczynnik korelacji:
W.k. stopy zwrotu akcji zawiera się w przedziale <0,1>
ρ= -1 oznacza brak korelacji
ρ= 1 oznacza liniową zależność między stopami zwrotu
to miara powiązania stóp zwrotu
Prawidłowe odpowiedzi to:
1,3
3,4
2,3
3
5. Krótka sprzedaż to:
A) kupno pożyczonych akcji z zamiarem późniejszej sprzedaży tych akcji i oddania
B) sprzedaż pożyczonych akcji z zamiarem późniejszego odkupienia tych akcji i oddania
C) sprzedaż instrumentów wolnych od ryzyka w celu zwiększenia stopy zwrotu portfela
D) sprzedaż obligacji o krótkim terminie do wykupu
6. Portfele efektywne:
A) to portfele leżące na CML
B) zwiększanie udziału instrumentów wolnych od ryzyka w portfelu efektywnym prowadzi do wzrostu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu
C) zwiększanie udziału portfela rynkowego w portfelu efektywnym prowadzi do wzrostu ryzyka i spadku oczekiwanej stopy zwrotu
D) składają się jedynie z akcji
TEST C
TEST C
TEST A
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz