Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy - strona 1 Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy - strona 2 Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy - strona 3

Fragment notatki:

Portfel inwestycyjny / Rynek kapitałowy
Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu:
gdzie: P - wartość obligacji
n - liczba okresów (lat) posiadania obligacji,
- dochód z tytułu posiadania obligacji, otrzymywany w t - tym okresie (roku),
- wartość nominalna obligacji,
r - stopa procentowa, będąca wymaganą stopą zwrotu (dochodu) inwestora.
Jeżeli płatności odsetkowe występują częściej (kilka razy w roku), cena obligacji wynosi: gdzie: m - liczba płatności odsetek w ciągu roku.
Obligacje zerokuponowe: gdzie: FV - wartość nominalna obligacji
Duration (czasem trwania, średni termin wykupu obligacji):
WYCENA AKCJI: Model zdyskontowanych dywidend: gdzie: P - wartość akcji, - dywidenda w t -tym okresie, r - wymagana stopa zwrotu Model Gordona Model Gordona: Ryzyko : p i - prawdopodobieństwo zrealizowania i -tej stopy zwrotu; R A - średnia arytmetyczna stóp zwrotu; R G - średnia geometryczna stóp zwrotu - ujemne odchylenia od średniej - oczekiwana stopa zwrotu V - wariancja stóp zwrotu; s - odchylenie standardowe stóp zwrotu; SV - semiwariancja stóp zwrotu; Ss - semiodchylenie standardowe stóp zwrotu; CV - współczynnik zmienności stóp zwrotu, d - odchylenie przeciętne stóp zwrotu
E(U) - oczekiwana użyteczność; p - prawdopodobieństwo osiągnięcia i -tej wartości stopy zwrotu; U - użyteczność odpowiadająca i -tej wartości stopy zwrotu; R - wartość stopy dochodu
Portfel dwóch spółek (bez krótkiej sprzedaży)
(z krótką sprzedażą)
R p - oczekiwana stopa zwrotu portfela; w 1 ,w 2 - udziały pierwszej i drugiej spółki w portfelu; R 1 i R 2 - oczekiwane stopy zwrotu akcji pierwszej i drugiej spółki; V p - wariancja stopy zwrotu portfela; s p - odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela; s 1 i s 2 - odchylenia standardowe stóp zwrotu akcji pierwszej i drugiej spółki
Portfel o minimalnym ryzyku (przypadek ogólny)
Portfel wielu spółek
n - liczba składników portfela
Portfel o równych udziałach Portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka : R p - oczekiwana stopa zwrotu portfela złożonego z akcji i instrumentów wolnych od ryzyka;

(…)


miernik Jensena
- średnia arytmetyczna wariancji składników portfela; - średnia arytmetyczna kowariancji par składników portfela
bj - współczynnik wrażliwości stopy zwrotu portfela względem stopy zwrotu z j-tego czynnika ryzyka
- oczekiwana stopa zwrotu z portfela, który jest niewrażliwy na wszystkie czynniki ryzyka poza j-tym, a wrażliwość na j-ty czynnik ryzyka jest jednostkowa
bij - współczynnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz