Miary ryzyka akcji - Wariancja stopy zwrotu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Miary ryzyka akcji
Ryzyko akcji można określić za pomocą zróżnicowania możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu. Im większe jest to zróżnicowanie, tym większe jest to ryzyko
Miarą ryzyka, która wykorzystuje tę zasadę jest wariancja stopy zwrotu z akcji
Z punktu widzenia możliwości interpretacji ekonomicznej stosuje się odchylenie standardowe i (lub) współczynnik zmienności
Wariancja stopy zwrotu Gdzie: V - wariancja stopy zwrotu p i - prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tej możliwej stopy zwrotu R i - i-ta możliwa do osiągnięcia wartość stopy zwrotu R - oczekiwana stopa zwrotu W sytuacji, kiedy nie ma możliwości uzyskania informacji na temat rozkładów stopy zwrotu, do oszacowania wariancji i odchylenia standardowego można wykorzystać dane historyczne. Stosuje się wtedy następujące wzory:
Gdzie: V - wariancja stopy zwrotu S - odchylenie standardowe R t - stopa zwrotu osiągnięta w t-tym okresie R - oczekiwana stopa zwrotu Odchylenie standardowe stopy zwrotu
Inne miary ryzyka:
W praktyce istnieje wiele innych miar ryzyka Semiwariancja stopy zwrotu Semiodchylenie standardowe stopy zwrotu (pierwiastek kwadratowy z semiwariancji)
Odchylanie przeciętne stopy zwrotu
Semiodchylenie przeciętne stopy zwrotu
Poziom bezpieczeństwa (ufności)
Prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji Pojęcie i analiza portfela akcji, korelacja stopy zwrotu akcji, portfel różnych instrumentów finansowych Pojęcie portfela akcji Terminem portfela (port folio) określa się posiadany przez inwestora zestaw akcji różnych spółek. Umiejętna konstrukcja portfela powinna prowadzić do redukcji ryzyka, czasem przy jednoczesnym wzroście oczekiwanej stopy zwrotu portfela. Takie działanie nazywa się dywersyfikacją portfela. Korelacja stóp zwrotu
Z reguły inwestor tworzy portfel akcji (lub innych instrumentów finansowych), biorąc pod uwagę więcej niż jedną spółkę. W takiej sytuacji znaczenia nabiera problem, w jakim stopniu stopy zwrotu poszczególnych akcji są ze sobą powiązane. Jest to problem korelacji stóp zwrotu, czyli koncepcji, na której opiera się teoria portfela. Pojęcia korelacji stóp zwrotu dotyczy pary akcji tzn. akcji dwóch spółek
Powiązanie stóp zwrotu mierzy się za pomocą współczynnika korelacji, który można wyznaczyć za pomocą poniższego wzoru: Gdzie: p 12 -współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji p i - prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tej możliwej stopy zwrotu R 1 ,R 2 - oczekiwane stopy zwrotu akcji wchodzących w skład portfela S 1 ,s 2 - odchylenie standardowe stóp zwrotu akcji wchodzących w skład portfela

(…)

… w skład portfela S1,s2 - odchylenie standardowe stóp zwrotu akcji wchodzących w skład portfela Współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji określa siłę i kierunek powiązania stóp zwrotu tych akcji.
Najważniejsze właściwości współczynnika korelacji:
Przyjmuje wartości z przedziału [-1,1]
Wartość bezwzględna tego współczynnika informuje o sile powiązania stóp zwrotu akcji; im jest wyższa - tym powiązanie…
…) stopy zwrotu drugiej akcji (spółka lotnicza, spółka paliwowa - rosną ceny ropy, rośną koszty spółki lotniczej  mniejszy zysk, niższe akcje)(ubezpieczenia, budownictwo)
Zaznaczyć korelację dodatnią i ujemną na rysunku Fale p=1, rybki p=-1  rozkład w czasie W liczniku wzoru na korelację występuje inne miara powiązania stóp zwrotu akcji tj, kowariancja stóp zwrotu akcji
Gdzie: cov12 - kowariancja stóp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz