Rynek kapitałowy i finansowy

note /search

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3948

Poruszają one następujące zagadnienia, opisane według poszczególnej tematyki: rynek finansowy, gospodarka finansowa, rodzaje rynków finansowych, rynek pieniężny, operacje bankowe na rynku pie-niężnym, popyt i podaż kapitału pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych, międzynarodowe rynki pieniąd...

Rynek kapitałowy i finansowy - prezentacja

 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zlecenie z oznaczeniem WNF jest ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę. Zlecenie z tym oznaczeniem może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, w ...

Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3857

Portfel inwestycyjny / Rynek kapitałowy Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu: gdzie: P - wartość obligacji n - liczba okresów (lat) posiadania obligacji, - dochód z tytułu posiadania obligacji, otrzymywany w t - tym okresie (r...

Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1981

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 1 Rynek kapitałowy - wprowadzenie Rynek kapitałowy - definicja Miejsce gromadzenia i pozyskiwania finansowego kapitału długoterminowego Miejsce moblizacji długoterminowych lokat finansowych i długoterminowego inwestowania Miejsce k...

Wykład - Segmenty rynku kapitałowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1057

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 2 Segmenty rynku kapitałowego ze względu na sposób wykorzystania instrumentów Rynek pierwotny To rynek, na którym papiery wartościowe pojawiają się po raz pierwszy Transakcje zawierane są między emitentem a inwestorami Służy pozyska...

Wykład - Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1302

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 3 Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego Rynek międzybankowy Rynek pieniężny Rynek najbardziej płynnych aktywów finansowych Służy jednostkom gospodarczym do pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy Zapewnia utrzymanie płynn...

Wykład - Rynek międzybankowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1673

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 4 Rynek międzybankowy To rynek wolnych środków płynnych systemu bankowego Jego wielkość zależy od wielkości nadwyżek ponadobowiązkowych rezerw gotówkowych banków komercyjnych Nadwyżki rezerw gotówkowych banki mogą lokować w papierac...

Wykład - Rynek pierwotny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 980

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 5 Rynek pierwotny Nabywcy: banki krajowe i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce, posiadające rachunki bieżące w Departamencie Rachunków Banków NBP i będące na podstawie umowy z NBP dealerami rynku pieniężnego oraz

Wykład - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 6 Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych Instrumenty rynku pieniężnego: Bony skarbowe Bony pieniężne Bony komercyjne przedsiębiorstw Certyfikaty depozytowe Weksle Czeki Akcepty bankowe Weksel Dokument sporządzony w formie...

Wykład - Funkcje banków w organizacji emisji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 7 Funkcje banków w organizacji emisji (1) Agent emisji - doradztwo finansowe, organizacja emisji, zawieranie umów sprzedaży na rynku wtórnym Depozytariusz - rozliczenia z klientami, prowadzenie rejestru nabywców i aktualnych posiada...