Wykład - Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego - strona 1 Wykład - Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego - strona 2 Wykład - Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 3
Instytucje i instrumenty rynku pieniężnego Rynek międzybankowy
Rynek pieniężny
Rynek najbardziej płynnych aktywów finansowych Służy jednostkom gospodarczym do pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy Zapewnia utrzymanie płynności podmiotów gospodarczych Głównie w drodze zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych Funkcje rynku pieniężnego
Przynoszenie dochodu od wolnych w danym momencie aktywów Zapewnienie ciągłości w regulowaniu zobowiązań Władza monetarna wykorzystuje rynek pieniężny w realizacji określonej polityki monetarnej poprzez oddziaływanie na wielkość podaży pieniądza i prędkość jego cyrkulacji w gospodarce Instrumenty rynku pieniężnego
Bony skarbowe Bony pieniężne Bony komercyjne przedsiębiorstw Certyfikaty depozytowe Weksle Czeki Akcepty bankowe Instytucje rynku pieniężnego
Bank centralny
Banki:
Komercyjne
Inwestycyjne
Hipoteczne
Instytucje oszczędnościowo-kredytowe
Zadania banku centralnego (1)
Główny cel działalności NBP: utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu
Cele pośrednie:
Kontrola stóp procentowych
Kontrola przyrostu podaży pieniądza
Stabilizowanie poziomu kursu walutowego
Zadania banku centralnego (2)
Inne zadania:
Organizowanie rozliczeń pieniężnych
Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
Regulowanie płynności banków i ich refinansowanie
Kształtowanie warunków do rozwoju systemu bankowego
Prowadzenie bankowej obsługi państwa
Rezerwa obowiązkowa (1)
To wyrażona w złotych część:
środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank, podlegających zwrotowi, (z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego oraz środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata)
utrzymywana na rachunku danego banku w banku centralnym
Rezerwa obowiązkowa (2)
Kwota rezerwy obowiązkowej nie może przekroczyć:
30% sumy środków płatnych na żądanie 20% sumy wkładów terminowych
Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3%


(…)

… papierów wartościowych przez bank centralny z równoczesną umową odsprzedaży w przyszłości Polityka restrykcyjna banku centralnego
Podwyższanie stopy redyskontowej i lombardowej
Podwyższanie wskaźników rezerw obowiązkowych
Sprzedaż papierów wartościowych w ramach operacji otwartego rynku Efekt - ograniczenie płynności sektora bankowego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz