instrumenty ekonomicznego oddziaływania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
instrumenty ekonomicznego oddziaływania - wykład - strona 1 instrumenty ekonomicznego oddziaływania - wykład - strona 2 instrumenty ekonomicznego oddziaływania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

"NBP"; INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NBP NA BANKI KOMERCYJNE
Refinansowanie banków operacyjnych Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego, redyskontowego, lombardowego. Charakterystyka kredytu refinansowego:
jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym w których został ustanowiony zarząd komisaryczny, kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: wysokość kredytu, oprocentowanie i prowizję, termin spłaty, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Charakterystyka kredytu redyskontowego:
polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne, zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego, decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona. Charakterystyka kredytu lombardowego:
jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych emitowanych przez: skarb państwa, NBP, banki o wysokich kapitałach własnych, wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna papierów wartościowych będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości. kredyt jest udzielany na okres do 12 m-cy. Operacje rynku otwartego:
Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji. Podstawowe instrumenty rynku otwartego to:
bony pieniężne NBP, bony skarbowe. Charakterystyka bonów pieniężnych:
są to krótkoterminowe papiery wartościowe z terminem wykupu 28,91,128 dni, są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym, są sprzedawane na przetargach w centrali NBP, są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł. Charakterystyka bonów skarbowych:
są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministerstwo Finansów, są emitowane na: 4, 8, 26, 52 tygodnie, nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne, są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł. Rezerwy obowiązkowe:
NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce,

(…)

… są odprowadzane na r-k w NBP, stopy rezerw obowiązkowych: 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 m-ce, 9% dla depozytów 3 miesięcznych i dłuższych, 2% dla depozytów walutowych, Środki kontroli kredytów
stopa procentowa, zalecenia dotyczące procedury kredytowej np. zakresu dokumentacji kredytowej, oceny zdolności kredytowej, pułapy (limity) kredytowe. PIENIĘŻNE INSTRUMENTY BANKU…
… przez stopę dyskontową. Stopa redyskontowa banku centralnego jest niższa od stopy dyskontowej banku komercyjnego. Podaż pieniądza banku centralnego przez redyskonto weksli nie jest kontrolowana przez bank centralny lecz zależy od banków komercyjnych. Wysokość stopy redyskontowej ma wpływ na wielkość udzielanych pożyczek przez banki rozliczeniowe w banku centralnym; operacje otwartego rynku - sprzedaż i zakup…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz