Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiadujemy się więcej na takie tematy, jak: refinansowanie banków, charakterystyka kredytu redyskontowego, charakterystyka kredytu lombardowego, operacje rynku otwartego, charakterystyka bonów pieniężnych, środki kontroli kredytów.

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
Refinansowanie banków
Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego
redyskontowego
lombardowego
Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny
kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej:
wysokość kredytu oprocentowanie i prowizję
termin spłaty
prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
Charakterystyka kredytu redyskontowego polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne
zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego
decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona
Charakterystyka kredytu lombardowego jest udzielany pod zastaw pap. wart. emitowanych przez:
skarb państwa
NBP
banki o wysokich kapitałach własnych
wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna pap. wart. będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości.
kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy
Operacje rynku otwartego
Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji
Podstawowymi instrumentami rynku otwartego są: bony pieniężne NBP
bony skarbowe
Charakterystyka bonów pieniężnych są to krótkoterminowe papierów wartościowych z terminem wykupu 28,91,128 dni
są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym
są sprzedawane na przetargach w centrali NBP
są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł
Charakterystyka bonów skarbowych są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministra Finansów
są emitowane na:4,8,26,52 tygodnie
nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne.
Są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł
Rezerwy obowiązkowe
NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce
tworzenia rezerwy płynności banków operacyjnych
przejęcia części zysków banków operacyjnych
Rezerwy obowiązkowe są odprowadzane na rachunek w NBP
Stopy rezerw obowiązkowych 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 miesiące
9% dla depozytów 3 miesięcznych i dłuższych
2% dla depozytów walutowych
Środki kontroli kredytów
stopa procentowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz