Instrumenty odziaływania NBP na banki komercyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty odziaływania NBP na banki komercyjne - strona 1 Instrumenty odziaływania NBP na banki komercyjne - strona 2

Fragment notatki:


Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne Refinansowanie banków
Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego
redyskontowego
lombardowego
Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny
kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej:
wysokość kredytu oprocentowanie i prowizję
termin spłaty
prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
Charakterystyka kredytu redyskontowego polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne
zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego
decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona
Charakterystyka kredytu lombardowego jest udzielany pod zastaw pap. wart. emitowanych przez:
skarb państwa
NBP
banki o wysokich kapitałach własnych
wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna pap. wart. będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości.
kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy
Operacje rynku otwartego
Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji
Podstawowymi instrumentami rynku otwartego są: bony pieniężne NBP
bony skarbowe
Charakterystyka bonów pieniężnych są to krótkoterminowe papierów wartościowych z terminem wykupu 28,91,128 dni
są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym
są sprzedawane na przetargach w centrali NBP
są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł
Charakterystyka bonów skarbowych są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministra Finansów
są emitowane na:4,8,26,52 tygodnie
nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne.
Są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł
Rezerwy obowiązkowe
NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce
tworzenia rezerwy płynności banków operacyjnych
przejęcia części zysków banków operacyjnych
Rezerwy obowiązkowe są odprowadzane na rachunek w NBP
Stopy rezerw obowiązkowych 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 miesiące
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz