Systemy bankowe

note /search

Elementy strategii marketingowej banku - plan działalności marketingow...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Elementy strategii marketingowej banku Marketing bankowy polega na opracowanie i wcielanie w życie całościowej strategii działań bankowych, mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie bankowi zaufania, pozyskanie klientów. Podejmowane w banku działania marketingowe zmierzaj...

Pośrednictwo bankowe w sferze rozliczeń krajow

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składe...

Analiza rynkowa - bank - System bankowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego. 1. Za pomocą tablicy krzyżowej określimy, które z wymienionych w kolumnie czynników mają decydujący wpływ na sukc...

Bank centralny Polski - dyskusja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Bank centralny Polski Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polski...

Bankowy Fundusz Gwarancyjnyi jego obowiązki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Podstawowym obowiązkiem banku jest zwrot depozytu klientowi; banki zawsze to czynią, jeśli zachowują płynność. Większość polskich banków nigdy nie miała problemów w tym zakresie, zawsze jednak istnie...

Czynniki wpływające na rentowność banku - Stopa zysku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1624

Czynniki wpływające na rentowność banku Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przyc...

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Dokumentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja Aby uzyskać kredyt przyszły kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy i złożyć go w wybranym przez siebie banku wraz z informacjami (dokumentami) dodatkowymi. Wniosek kredytowy jest więc pisemnym wystąpieniem kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu ...

Przebudowa polskiego systemu bankowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego W drugiej połowie lat 80-tych zaczęły przeważać poglądy, że system bankowy powinien być bardziej rozbudowany, że należy dopuścić konkurencję, samodzielność banków i położyć nacisk na ich działalność komercyjną. Ogólnie można powiedzieć, ...

Systemy bankowe - kredyt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Firmy działające na rynku korzystają nie tylko ze środków własnych, lecz także, a może przede wszystkim ze środków obcych. Obok kredytu kupieckiego są to najczęściej kredyty bankowe. Kredyt to stosunek ekonomiczny polegający na tym, że jedna strona odstępuje drugiej stronie określone wartości w p...

Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Analiza wskaźnikowa - Spr...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2345

Zródła, z którego pochodzą środki, jakimi jednostka dysponuje, aktywa zaś to cele, na które środki te zostały przeznaczone.Bilans banku różni się od bilansu przedsiębiorstwa strukturą aktywów i pasywów. Aktywa są uporządkowane według stopnia płynności, a więc możliwości spieniężenia. W pie...