Systemy bankowe - kredyt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy bankowe - kredyt - strona 1 Systemy bankowe - kredyt - strona 2 Systemy bankowe - kredyt - strona 3

Fragment notatki:


Firmy działające na rynku korzystają nie tylko ze środków własnych, lecz także, a może przede wszystkim ze środków obcych. Obok kredytu kupieckiego są to najczęściej kredyty bankowe. Kredyt to stosunek ekonomiczny polegający na tym, że jedna strona odstępuje drugiej stronie określone wartości w pieniądzu lub w towarze, na warunkach zwrotu równowartości z ewentualnym wynagrodzeniem w ustalonym z góry terminie. Słowo kredyt pochodzi od greckiego credere i oznacza wierzyć.
Granice wysokości kredytu wyznaczają:
Kapitał własny banku,
Środki pieniężne zgromadzone we wkładach klientów,
Kredytu refinansowego,
Wielkość lokat przekazanych innym bankom i otrzymanych od nich,
Wielkości emisji bankowych papierów wartościowych,
Środki pieniężne w kasach bankowych. Podział kredytów:
Ze względu na przedmiot kredytu:
Kredyt towarowy,
Kredyt pieniężny.
Ze względu na charakter kredytodawcy:
Kredyt bankowy,
Kredyty inne.
Ze względu na formę udzielanego kredytu:
Kredyt udzielony na podstawie umowy,
Dyskonto weksli,
Zakup papierów wartościowych
Kredyt overnight,
Kredyt hipoteczny,
Kredyt preferencyjny,
Kredyt leasingowy,
Kredyt dotowany.
Ze względu na czas, na jaki udzielono kredyt;
Kredyt krótkoterminowy,
Kredyt średnioterminowy,
Kredyt długoterminowy.
Ze względu na cel gospodarczy kredytu;
Kredyt inwestycyjny,
Kredyt obrotowy,
Kredyt konsumpcyjny.
Ze względu na rodzaj umowy kredytowej:
Kredyt na rachunku bieżącym;
Kredyt na rachunku podstawowym,
Kredyt doraźny;
Kredyt dyskontowy;
Kredyt lombardowy.
Warunki kredytowania zdolność kredytowa Banki udzielają kredytów na podstawie opracowanego przez klienta wniosku kredytowego. Wniosek ten zawiera rodzaj kredytu, jego kwotę, cel, na jaki zostanie wykorzystany, terminy spłaty, a także dodatkowe informacje niezbędne dla banku dla dokonania oceny. Propozycje wnioskodawcy i banku dotyczące warunków umowy kredytowej są negocjowane pomiędzy przedstawicielami kredytobiorcy i banku. Udzielenie kredytu następuje po zawarciu umowy. Aby mogła być ona podpisana bank przeprowadza analizę zdolności kredytowej klienta, która oznacza zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytową posiadają te firmy, których stan majątkowy i efektywność finansowa działalności gospodarczej stanowią pełne zabezpieczenie zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli na wet w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. · Bank analizując zdolność kredytową poddaje ocenie celowość i efektywność finansową zamierzeń gospodarczych, na których realizację ma być zaciągnięty kredyt.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz