Elementy strategii marketingowej banku - plan działalności marketingowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy strategii marketingowej banku - plan działalności marketingowej  - strona 1 Elementy strategii marketingowej banku - plan działalności marketingowej  - strona 2 Elementy strategii marketingowej banku - plan działalności marketingowej  - strona 3

Fragment notatki:

Elementy strategii marketingowej banku Marketing bankowy polega na opracowanie i wcielanie w życie całościowej strategii działań bankowych, mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie bankowi zaufania, pozyskanie klientów.
Podejmowane w banku działania marketingowe zmierzają do możliwie najkorzystniejszego sposobu realizacji celów strategicznych. Określenie celów strategicznych jest zadaniem planu strategicznego, ale wskazanie jak to zrobić jest w dużej mierze sprawą działań marketingowych. Można więc powiedzieć, że celem marketingu jest rozpoznanie zmian zachodzących na rynku, przewidywanie działań konkurencji oraz poznanie potrzeb i pragnień klientów, po to aby z kolei efektywnie przygotować ofertę usług, ich promocję, sprzedaż, a w rezultacie osiągnąć cel strategiczny.
Pierwszym elementem działań marketingowych powinna być analiza otoczenia banku obejmująca sferę zagadnień:
Ekonomicznych,
Politycznych,
Prawnych,
Socjalnych.
Bank musi śledzić rozwój gospodarki, rozwój poszczególnych branż, wzrost zamożności gospodarstw domowych oraz zbierać informacje dotyczące prognoz m.in. zmiany PKB, inflacji, stóp %. Nie można też pomijać spraw z zakresu sfery politycznej np. skłonność sił politycznych do otwarcia rynku dla instytucji zagranicznych, czy też sfery prawnej, dotyczących uchwalanych przepisów mniej lub bardziej korzystnych z punktu widzenia banku.
Drugim czynnikiem bardzo istotnym dla podejmowanych przez bank działań marketingowych jest ocena aktywności instytucji konkurencyjnych. Bank musi śledzić poczynania innych banków, starać się rozpoznać ich strategię, obserwować wybraną przez nich docelową grupę klientów, ofertę produktową, rozwój kanałów dystrybucji, ich politykę cenową, promocyjną i formy sprzedaży. Miernikiem skuteczności własnej działalności marketingowej i sprzedaży produktów jest udział w rynku. Informacja taka dotycząca konkurencji jest wskaźnikiem atrakcyjności innych banków. Bank musi więc prowadzić analizę własnych usług w porównaniu do usług innych banków, gromadzić opinie na ten temat ze strony klientów i ekspertów i konfrontować je ze zmianami udziału banku w sprzedaży poszczególnych produktów. Dane takie banki pozyskują bądź własnymi siłami, bądź korzystając z usług firm zajmujących się profesjonalnie takimi badaniami.
Trzecim elementem niezbędnym dla działań marketingowych jest baza informacji o klientach banku, która powinna też umożliwić identyfikację klientów korzystających z wielu różnych usług bankowych. Banki powinny gromadzić informacje różnego rodzaju. Potrzebne są one m.in. do segmentacji, czyli określenia jednorodnych grup klientów, zainteresowanych korzystaniem z podobnych usług finansowych. Grupy takie można zidentyfikować na podstawie cech takich jak np.:


(…)

… kluczem do sukcesu działań marketingowych jest zrozumienie faktu, że spełniając jego dobrze rozpoznane potrzeby i oczekiwania, tworząc program lojalnego i usatysfakcjonowanego klienta - stworzy się podstawy przetrwania i rozwoju instytucji, sukcesu ekonomicznego na wysoce konkurencyjnym rynku usług finansowych. Założenia marketingu bankowego wynikają ze specyfiki samego produktu bankowego. Zatem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz