Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy - strona 1 Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy - strona 2 Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 1
Rynek kapitałowy - wprowadzenie
Rynek kapitałowy - definicja
Miejsce gromadzenia i pozyskiwania finansowego kapitału długoterminowego Miejsce moblizacji długoterminowych lokat finansowych i długoterminowego inwestowania Miejsce kształtowania ceny długoterminowego kapitału finansowego Rynek kapitałowy na tle rynku pieniężnego
Większa liczba podmiotów uczestniczących w transakcjach
Wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego ze względu na długi okres zwrotu inwestycji
Relatywnie wysoka stopa zwrotu z inwestycji - znaczne wahania i zróżnicowanie dla poszczególnych grup instrumentów
Niższa przeciętna wartość zawieranych transakcji
Konkurencja między uczestnikami rynku
Podstawowe założenia budowy polskiego rynku kapitałowego
Centralizacja obrotu
Dematerializacja papierów wartościowych
Dostęp do rzetelnej informacji
Dematerializacja obrotu
Scentralizowany system informatyczny prowadzący rejestr papierów wartościowych wyemitowanych i dopuszczonych do obrotu publicznego oraz obrót nimi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) prowadzi rejestr w systemie :
1) kont syntetycznych emitentów papierów wartościowych 2) kont biur i domów maklerskich Papiery wartościowe występują także jako zapisy na rachunkach inwestorów prowadzonych przez biura i domy maklerskie Centralizacja obrotu
Obrót odbywa się za pośrednictwem jednego scentralizowanego rynku Organizatorzy rynku:
1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
2) MTS Centralna Tabela Ofert (MTS-CeTO)
3) giełdy towarowe Obowiązki informacyjne emitentów
przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego - prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne (prawdziwe, rzetelne i kompetentne informacje istotne do oceny sytuacji i ryzyka związanego z emitentem) po wprowadzeniu na rynek giełdowy - zaudytowane raporty roczne i półroczne oraz raporty kwartalne i komunikaty bieżące (informacje o istotnych zmianach w sytuacji spółki)
Obowiązki informacyjne inwestorów
Informacje o zakupie znaczących pakietów -informacje o przekroczeniu:
5,
10,
20,
25,
33,
50,
75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Obowiązki informacyjne instytucji organizującej rynek
Ceduła giełdowa zawierająca informacje o przebiegu i efektach każdej sesji giełdowej:
Obroty

(…)

… znaczących pakietów -informacje o przekroczeniu:
5,
10,
20,
25,
33,
50,
75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Obowiązki informacyjne instytucji organizującej rynek
Ceduła giełdowa zawierająca informacje o przebiegu i efektach każdej sesji giełdowej:
Obroty Kursy papierów wartościowych Indeksy giełdowe Cechy rynku kapitałowego
Przejrzystość rynku
Rzetelność rynku
Płynność rynku
Integralność rynku…
… jest symboliczna
Mała liczba spółek, niska płynność rynku, niskie obroty, cena akcji zbliżona do wartości nominalnej
W Polsce - od grudnia 1990 do początku 1992 roku
Faza rynku płytkiego
Wielkość i głębokość rynku nie jest adekwatna do możliwości inwestorów - mała podaż akcji i ograniczona płynność rynku
Indywidualne decyzje inwestorów są znaczące, wpływają na kształtowanie się cen akcji i wyznaczają…
… krótkookresowe trendy - możliwość manipulowania rynkiem
W Polsce trwała od II kwartału do końca 1992 roku
Faza rynku spekulacyjnego
Dynamiczny wzrost cen na rynku giełdowym (ponad wartość fundamentalną akcji)
Krótki horyzont inwestycyjny liczony w dniach
Wysoka stopa zwrotu z inwestycji
Duża liczba ofert publicznych, przewyższa popyt
Następnie szok cenowy - drastyczny spadek cen akcji
Stopniowe uspokojenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz