Rynek kapitałowy i jego struktura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy i jego struktura - strona 1 Rynek kapitałowy i jego struktura - strona 2

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy - rynek długoterminowych kapitałów, których termin zapadalności przekracza rok.
Jest to miejsce tworzenia długoterminowych kapitałów, oraz miejsce przepływu tych kapitałów, przy czym kapitały te służyć mogą:
Finansowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego (również finansowanie ich rozwoju)
Finansowanie deficytu budżetowego Struktura polskiego rynku kapitałowego : Publiczny rynek zorganizowany : Publiczny - rynek, na którym emitent papierów wartościowych proponuje nabycie papierów wartościowych przy wykorzystaniu mas mediów, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi. Zorganizowany - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo system regularnego obrotu cechujący się jednakowymi warunkami zawierania transakcji, oraz powszechnością i równością dostępu do informacji o tych transakcjach. Rynek regulowany - jest najważniejszą częścią rynku publicznego, jest on bardzo oficjalny. Jest to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej przy kojarzeniu ofert kupna, sprzedaży. A także zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji. Rynek giełdowy - najsilniejszy segment rynku regulowanego. Największe giełdy na świecie: Nowojorska, Tokajska, Londyńska.
Prowadzi - Giełda papierów wartościowych S.A. Rynek pozagiełdowy :
Prowadzi - Bond Spot S.A. Towarowy rynek instrumentów finansowych Rynek nieregulowany (alternatywny system obrotu) Rynek akcji New Connect Rynek Catalyst - rynek obligacji Rynek niepubliczny prywatny - rynek, na którym emitent papierów wartościowych proponuje nabycie papierów wartościowych, do co najwyżej 99 osób Krajowy depozyt papierów wartościowych - centralny depozyt papierów wartościowych pozostający w zorganizowanym obrocie w Polsce.
Jest spółką akcyjną
Jest 3 udziałowców - w równych częściach:
GPW w Warszawie
Skarb państwa
NBP Uczestnicy :
Emitenci papierów wartościowych
Instytucje finansowe, które pośredniczą w obrocie papierami wartościowymi
Domy maklerskie
Banki (inwestycyjne)
Zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe Zadania :
Rejestracja papierów wartościowych (instrumentów finansowych) dopuszczonych do obrotu na kontach depozytowych uczestników
Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych danego emitenta z liczbą jego papierów wartościowych w obrocie
Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec inwestorów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz