Giełda papierów wartościowych - Emitent

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda papierów wartościowych - Emitent - strona 1 Giełda papierów wartościowych - Emitent - strona 2

Fragment notatki:

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH -powst. kilkaset lat temu
-przedwojna w PL kilkagiełd,najwieksza War.G.Kupiecka(1817-1939)
-1990piersze g.towarowo-pieniężne
-teraz tylko G.Pap.Wart.w W-wa(04.1991)
-drugi kwart.1993 kursy wzrosły o 152%
-notowania tylko w formie niemater.na wydrukach
-trazakcje rejestr.w Krajowym Depozycie Pap.Wart.
RYNEK FINANSOWY Jest podzielony na cztery segmenty:
*pieniężny-rynek instrumentów krótkoterminowych. Termin wymagalności - max 1 rok. Np. bon skarbowy.Celem jest utrzymanie płynności finansowej.
*kapitałowy-rynek instrumentów o dłuższej wymagalności (powyżej 1 roku). Ma charakter inwestycyjny = kapitał jest pozyskiwany na cele rozwojowe.
*Walutowy-transakcje walutowe. Rola przy kontraktach terminowych - w EURO.
*instrumentów pochodnych - transakcje kontraktami terminowymi i opcjami. Celem jest zabezpieczenie przed ryzykiem.
EMITENT - każdy podmiot, który jest upoważniony do emisji papierów wartościowych. Każda spółka akcyjna emituje akcje.
* Na rynku finansowym wyróżniamy trzy rodza je transferów: ~ bezpośrednie -inwestor bezpośrednio lokuje swój kapitał finansowy w papiery wartościowe, sam wykupuje te papiery od emitenta;
~ pośrednie - inwestor lokuje swój kapitał oraz nabywa papiery wartościowe przez pośrednika, zwanego brokerem);
~ przez instytucje finansowe (fundusze inwestycyjne) - inwestor lokuje swój kapitał finansowy w papierach wartościowych. Jednak wszystkie transakcje między inwestorem a emitentem odbywają się przez pośrednika specyficznego(jakim jest instytucja finansowa), który zamiast papierów wartościowych, daje nam udział w funduszu RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH * rynek pierwotny - rynek nowej emisji (publiczny oraz prywatny);
* rynek wtórny - rynek obrotu wyemitowanych papierów wartościowych:
- publiczny (jest regulowany) - giełdowy WGPW S.A. (bardziej restrykcyjne wymogi by się na nim znaleźć) oraz pozagiełdowy CETO S.A. - Centralna Tabela Ofert (mniej restrykcyjne wymogi wejścia na rynek, ale większe ryzyko inwestycyjne);
-prywatny - stanowi bardzo małą część. Są to transakcje z pominięciem giełdy papierów wartościowych.
KDPW - Krajowy Depozyt papierów Wartościowych - instytucja depozytowo-rozliczająca. Koduje papiery wartościowe, przechowuje, rozlicza.
KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - instytucja typowo nadzorcza. Wydaje pozwolenia na wejście do publicznego obrotu, bądź też do wycofania. Nadzoruje działalność pośredników (maklerów, doradców inwestycyjnych), ma prawo do nakładania sankcji na emitentów (wymierza kary).
Rola giełdy w gospodarce rynkowej:

(…)

…, doradców inwestycyjnych), ma prawo do nakładania sankcji na emitentów (wymierza kary).
Rola giełdy w gospodarce rynkowej:
-pozyskiwanie i alokacja kapitału (pozwala na lokowanie nadwyżek oraz uzyskiwanie kapitału na inwestycje);
-wycena kapitału (wycena wartości przedsiębiorstw);
-zróżnicowanie form oszczędzania (dywersyfikacja kapitału, dywersyfikacja ryzyka);
-barometr gospodarki (giełda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz