Zarządzanie inwestycjami

note /search

Zaliczenie pyt i odp 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 1827

Szczepaniak. Notatka składa się z 1 strony. inwestycja finansowana kapitalem wlasnym w 20% , kredytem bankowym w 80% . ustalic stopę dyskontową przy obecnej sytuacji na rynku finansowym. funkcje rynku kapitałowego dostarczanie kapitału do operacji długoterminowych, umożliwienie emitentowi uzyska...

Inwestycje na rynku - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274

Kowalke. Notatka składa się z 1 strony. Kiedy przedsiębiorstwo inwestuje na rynku finanse.?1 . pomnożenie majątku 2 .inwestuje nadwyżki 3 .wycena przedsiębiorstwa W jakim celu dokonuje się emisji na rynku kapitał.?.1 .podnoszenie prestiżu firmy 2 . zyskanie kapitału Rynek :walutowy,pieniężny,kapi...

Ryzyko - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330

Kowalke. Notatka składa się z 1 strony. Ryzyko -stan w którym wszystkie warunki gospodarcze nie są możliwe do przewidzenia. Rodzaje ryzyka:1 .kursu walutowego 2 .stopy procentowej 3 .legislacyjne 4 .rynku 5 .siły nabywczej(inflacji) Ryzyko sukcesu- niebiezpieczenstwo osiągnięcia efektywności nie...

Ściąga na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1246

Kowalke. Notatka składa się z 1 strony. Stawki międzynarodowych stóp procentowych: LIBOR-stpa % kredytów bank. EURIBOR-stopa % kredytow na rynku europ. WIBOR-Warszawa WIBID-stopa ile banki placa za zdeponowane kredyty ON-dana chwila, od danej chili do jutra(banki pozyczaja sobie pieniadze) TN-od ...

Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

II. Determinanty inwestowania w przedsiębiorstwie. Realizacja strategii przedsiębiorstwa może się odbywać w głównej mierze poprzez inwestycje. Inwestycje bowiem są drogą pozwalającą na realizację zarówno rozwoju (ekspansji) jak i stagnacji. Znikome są efekty rozwoju czy restrukturyzacji, które ni...

Giełda papierów wartościowych - Emitent

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH -powst. kilkaset lat temu -przedwojna w PL kilkagiełd,najwieksza War.G.Kupiecka(1817-1939) -1990piersze g.towarowo-pieniężne -teraz tylko G.Pap.Wart.w W-wa(04.1991) -drugi kwart.1993 kursy wzrosły o 152% -notowania tylko w formie niemater.na wydrukach -trazakcje ...

Infrastruktura i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1687

WYKŁAD 6 INFRASTRUKTURA - krwioobieg gospodarki, bo dobrze rozmieszczone obiekty dobrej jakości przyciągają inwestorów. Są to podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Jest narzędziem polityki przestrzennej (przestrzennego zagospodarowania...

Inwestowanie a aktywa niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

INWESTOWANIE W AKTYWA NIEMATERIALNE I PRAWNE Aktywa niematerialne są nienamacalne, ale stanowią wartość firmy, nie mają postaci fizycznej. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez nie nabyte przez jednostkę (zaliczane do aktywów trwałych) prawa majątkowe nadające się do gospodarczego ...

Inwestycje rzeczowe - majątek trwały i obrotowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

INWESTYCJE RZECZOWE - dotyczą majątku trwałego i obrotowego; wydatki na aktywa rzeczowe przedsiębiorstwa; rozbudowa od podstaw. KONCEPCJE WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTW POCHODNĄ MODELI GOSPODARKI RYNKOWEJ Anglo-amerykański -system wartości i motywacje nakierowane są na indywidualny sukces mierzony osta...

Nieruchomości jako przedmiot inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI * RODZAJE NIERUCHOMOŚCI Biorąc pod uwagę przedmiotowe kryterium własności: + gruntowe - swoim zakresem grunt obejmuje również wszystko co znajduje się nad oraz pod jego powierzchnią. Częścią składową gruntu jest wszystko, czego nie da się od niego odłączyć ...