Zaliczenie pyt i odp 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie pyt i odp 2 - strona 1

Fragment notatki:

Szczepaniak. Notatka składa się z 1 strony.
inwestycja finansowana kapitalem wlasnym w 20% , kredytem bankowym w 80% . ustalic stopę dyskontową przy obecnej sytuacji na rynku finansowym.
funkcje rynku kapitałowego
dostarczanie kapitału do operacji długoterminowych, umożliwienie emitentowi uzyskania środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą, stworzenie dla nabywcy możliwości zyskownej lokaty posiadanych środków finansowych lub zabezpieczenia posiadanego kapitału, umożliwienie łatwego i szybkiego przenoszenia środków finansowych, włąściwa wycena instrumentów finansowych (papierów wartościowych).
czynniki ryzyka budowy biurowca w Sopocie  i premia za to ryzyko
ryzyko przekroczenia budżetu inwestycji, budowy, przekroczenia terminów budowy, wadliwego wykonania, prawne i regulacyjne, analizy finansowej, makroekonomiczne, rynkowe, związane z zanieczyszczeniem środowiska, kontrahentów.
Premia to Realna Stopa Zwrotu pomniejszona (-) o czysta stopę zysku lub nominalna stopa zwrotu pomniejszona (-) o czystą stopę zysku i stopę inflacji
Istota zasady zarządzania inwestycjami przedsiębiorstwa
Inwestycje to celowo wydatkowany kapitał przez inwestora, nakierowany na osiągnięcie określonych korzyści w przyszłości. Oznacza każde wykorzystanie kapitału „dzisiaj” dla osiągnięcia pożądanych korzyści w przyszłości. Decyzje inwestycyjne koncentrują się na wyborze rodzaju, wielkości i struktury inwestycji. Dotyczą: nabycia różnych rzeczowych składników aktywów, transferu kapitału do innych firm, lokat w bankach. Inwestycje przedsiębiorstw to kształtowanie aktywów i pasywów firmy czyli środków trwałych i obrotowych oraz należności, kapitał własny, obcy i zobowiązania.
Jest to sztuka wymagająca umiejętności lokowania kapitału w takie aktywa rzeczowe, które sa warte więcej niż kosztują. Powinno się w tym celu posługiwac odpowiednimi regółami, narzędziami i technikam.
(NPV )wartość zdyskontowana to 10 mln PLN, stopa dyskontowa to 8% , jaką decyzje podejmie inwestor
NPV 10 mln - mówi nam że projekt inwestycyjny jest opłacalny, jednak przed podjęciem decyzji o inwestowaniu obliczamy wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) oraz wskaźnik rentowności (PI). Im wyższe wyniki tym projekt jest korzystniejszy. Jeżeli IRRWACC. Biorąc pod uwagę moja akceptowana stopa ryzyka (12%) podjęłąbym decyzję o inwestowaniu w dany projekt
interpretacja NPV
Wytlumacz znaczenie stopy dyskontowej. Graniczna stopa zysku, jaką oczekuje inwestor z wyłożonego kapitału. Daje możliwość porównań z alternatywnymi inwestycjami o podobnym ryzyku. Inwestorzy oczekują określonej stpoy zwrotu z kapitału zaangażowanego w projekt
firma budowlana, kapital obcy jest finansowany w 60 % opisz przy pomocy cech rynku finansowego 2010/1011 jak zachowa sie przedsiebiorca danego projektu czy warto wchodzic w ten projekt.. cos takiego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz