Definicje inwestycji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje inwestycji - strona 1

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 1 strony.
Definicje inwestycji: Bieżące wyrzeczenie się konsumpcji w celu osiągnięcia przyszłych korzyści;
Zespół decyzji znacznych kwot kapitałowych o długoterminowych skutkach i tylko w niewielkich stopniach odwracalności;
Skoncentrowane w czasie nakłady z myślą o przyszłości, korzyściach które odnoszone będą w stosunkowo długim okresie i z tego powodu są obarczone ryzykiem;
Aktywa otrzymywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikające z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków (MOR). Najważniejsze cechy inwestycji i przedsięwzięcia: Obarczane ryzykiem;
Nakłady na majątek;
Oczekiwania przyszłych korzyści;
Rozciągnięte w czasie;
Nie zawsze odwracalne. Klasyfikacje inwestycji: Wg horyzontu czasu: Krótkoterminowe;
Długoterminowe. Wg miejsca: Krajowe;
Zagraniczne. Wg podmiotu: Prywatne;
Samorządowe;
Państwowe. Wg formy: Bezpośrednia;
Pośrednia (portfelowa). Wg przedmiotu: Rzeczowe;
Finansowe;
Niematerialne - inne Wg charakteru: Odtworzeniowe;
Modernizacyjne;
Rozwojowe. Alternatywne spojrzenie na inwestycje (SRI): Inwestycje determinowane przestrzeganiem pewnych zasad etycznych lub społecznych zarówno w zakresie wyboru:
Obszaru inwestowania (np. nieinwestowanie w firmy tytoniowe);
Celu inwestowania (kosze zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielnie socjalne, rozwój lokalny). Etapy oceny projektów inwestycyjnych: Szacowanie nakładów;
Szacowanie wydatków i pływów, ustalenie przepływów netto w czasie;
Ocena ryzyka;
Opłacenie miar opłacalności inwestycji i interpretacja ich;
Analizy dodatkowe - np. analiza wrażliwości. Zasada ignorowania kosztów poniesionych: Sunkcosts - koszty „wtopione”, to nakłady związane z inwestycją poniesione wcześniej przed początkiem rozpoczęcia analizy, których nie jesteśmy w stanie odzyskać (np. wydatki na badania marketingowe, szkolenia). Kanibalizm produktów (przychody): Należy pamiętać, że w prowadzenie na rynek nowych produktów może odebrać dotychczasowych klientów obecnym produktom. Zasada odrębności (przypływy różnicowe): Analizujemy tylko te przypływy, które są związane z naszą inwestycją;
W przypadku, gdy prowadzimy już działalność, musimy najpierw obliczyć przepływy dla wariantu obecna działalność + inwestycja, następnie dla wariantu obecna działalność bez inwestycji i obliczyć przepływy różnicowe.

(…)

… i dynamiczne
Metody zmodyfikowane
Prosty okres zwrotu
Zdyskontowany okres zwrotu
x
Księgowa stopa zwrotu (ARR)
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
X
Wartość bieżąca netto NPV
Zmodyfikowana wartość bieżąca netto (MNPV)
Wskaźnik rentowności (ROI)
Wskaźnik rentowności PI
X
Zalety:
Proste w obliczeniu
Wady:
Nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie (ARR);
Bazuje…
… wygenerowała każda zainwestowana złotówka. Powinno przyjmować wartości dodatnie, często podawana w % (wtedy wartość ROI *100%), miara ta nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie, ale przy krótkoterminowych operacjach jest dobra i prosta w obliczeniu.
Wartość bieżąca netto NPV
PV - jest nam znana z początkowych przepływów pieniężnych
CF - wstawiamy przepływy finansowe
Skąd bierzemy przepływy finansowe netto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz