Nieruchomości jako przedmiot inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości jako przedmiot inwestycji - strona 1 Nieruchomości jako przedmiot inwestycji - strona 2

Fragment notatki:


NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI * RODZAJE NIERUCHOMOŚCI Biorąc pod uwagę przedmiotowe kryterium własności: + gruntowe - swoim zakresem grunt obejmuje również wszystko co znajduje się nad oraz pod jego powierzchnią. Częścią składową gruntu jest wszystko, czego nie da się od niego odłączyć (budynki, urządzenia trwałe, rośliny).
+ budynkowe - budynki trwale związane z gruntem jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
+ lokalowe - część budynku jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Ze względu na funkcje użytkowe: + mieszkaniowe - jednorodzinne (wolnostojące, bliźniacze i szeregowe) oraz wielorodzinne (wieżowce, bloki, kamienice).
+ niemieszkaniowe :
- komercyjne - biurowce (dla wielu dzierżawców - w centrum; dla jednego lub wielu dzierżawców - na przedmieściach; da jednego dzierżawcy - zbudowany na życzenie; kombinowane - biura i salony wystawne) oraz detaliczne (regionalne centra handlowe, centra w okolicach miast, szczegółowe domy handlowe, centra specjalne);
- przemysłowe - pomieszczenia na użytek przemysłu ciężkiego, magazyny przemysłowe, magazyny z biurami, magazyny handlowe;
- hotele/motele - biznesowe/konferencyjne, turystyczne, wypoczynkowe;
- rekreacyjne - rezydencje wiejskie, rezydencje nadmorskie, kompleksy sportowe;
- instytucjonalne (specjalnego przeznaczenia) - szpitale, uniwersytety, budynki rządowe.
+ mieszane - będące kombinacją jednego lub wielu rodzajów nieruchomości mieszkaniowych i niemieszkaniowych. W polskim systemie prawnym wyróżniamy komercyjne, przemysłowe, rolne oraz specjalnego przeznaczenia.
CECHY NIERUCHOMOŚCI JAKO OBIEKTU INWESTOWANIA !!! Inwestycje w nieruchomości to długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu uzyskania korzyści netto w przyszłości. Głównym aspektem takiego zaangażowania jest transformacja środków płynnych inwestora (własnych, bądź pożyczonych) w aktywa przynoszące właścicielowi dochód, bądź służące zaspokojeniu różnych potrzeb (mieszkaniowych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej).
Każda inwestycja w nieruchomości znajduje swoje odzwierciedlenie w projektach inwestycyjnych (zbiór informacji uporządkowanych wg określonych zasad i reguł niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych).
W rozwiniętej gospodarce rynkowej inwestycjami w nieruchomości przejawiają zainteresowanie głównie duże korporacje, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki inwestycyjne, fundusze emerytalne. Relatywnie mniejszą rolę w tym rynku pełnią indywidualni inwestorzy.
W Polsce w latach 90-tych reformy systemu bankowego, ubezpieczeniowego oraz emerytalnego, spowodowały

(…)

… zainwestowany kapitał przed inflacją. Wynika z tego, że stopa zwrotu z inwestycji we wszystkie rodzaje nieruchomości była wyższa od inflacji. Potwierdza to dynamika stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomości, które są znacząco wyższe.
Inwestor lokujący kapitał w nieruchomości komercyjne może odnosić znaczne korzyści wynikające z tzw. tarczy podatkowej. Wykorzystujący dodatni efekt dźwigni finansowej inwestor…
… zainwestowany kapitał przed inflacją. Wynika z tego, że stopa zwrotu z inwestycji we wszystkie rodzaje nieruchomości była wyższa od inflacji. Potwierdza to dynamika stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomości, które są znacząco wyższe.
Inwestor lokujący kapitał w nieruchomości komercyjne może odnosić znaczne korzyści wynikające z tzw. tarczy podatkowej. Wykorzystujący dodatni efekt dźwigni finansowej inwestor…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz