Klasyfikacja nieruchomości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja nieruchomości - wykład - strona 1 Klasyfikacja nieruchomości - wykład - strona 2 Klasyfikacja nieruchomości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA
KRYTERIA KLASYFIKACJI NIERUCHOMOŚCI
Kryterium I
Kryterium II
Kryterium Iii
Nieruchomości o funkcjach mieszkalnych
Nieruchomości mieszkalne wykorzystywane dla potrzeb własnych
Nieruchomości operacyjne Nieruchomości nie generujące dochodów
Nieruchomości mieszkalne wynajmowane lub utrzymywane w portfelu inwestycyjnym
Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości dochodowe tzw. komercyjne
Nieruchomości o funkcjach nie-mieszkalnych
Nieruchomości handlowo-usługowe
Nieruchomości przemysłowe
Nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe
Nieruchomości rolne i leśne
Nieruchomości specjalnego przeznaczenia
Nieruchomości operacyjne oraz inwestycyjne* *Nieruchomości o funkcjach niemieszkalnych, będące nieruchomościami komercyjnymi, mogą mieć zarówno charakter nieruchomości operacyjnych (wykorzystywane w statutowej działalności podmiotu) jak również nieruchomości inwestycyjnych (składniki portfela inwestycyjnego).
Kryterium I
Kryterium funkcjonalne - sposób wykorzystywanie nieruchomości w ramach różnych aktywności społecznych i gospodarczych
Kryterium II
Kryterium ekonomicznego sposobu wykorzystania nieruchomości - przez podmioty dla potrzeb własnych lub nabyte w celach inwestycyjnych (wynajmowane, dzierżawione lub utrzymywane w portfelu inwestycyjnym ze względu na aprecjację zainwestowanego kapitału). Sposób ekonomicznego wykorzystania nieruchomości determinuje określony sposób ich ewidencjonowania.
Kryterium III
Kryterium ekonomicznych korzyści, jakie uzyskiwane są przez podmioty inwestujące na rynku nieruchomości.
NIERUCHOMOŚCI O FUNKCJACH MIESZKALNYCH
grunty niezabudowane o przeznaczeniu mieszkalnym,
budynki mieszkalne wielorodzinne,
budynki mieszkalne jednorodzinne (w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej),
lokale mieszkalne.
NIERUCHOMOŚCI O FUNKCJACH NIE-NIEMIESZKALNYCH
Nieruchomości handlowo-usługowe
Nieruchomości przemysłowe
Nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe
Nieruchomości rolne i leśne


(…)

… transportowa,
infrastruktura służąca do przesyłania mediów
Nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe
grunty niezabudowane o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym,
hotele, motele i pensjonaty,
pola kempingowe,
centra rozrywkowe (w tym multipleksy),
teatry,
obiekty sportowe,
parki wodne,
pola golfowe.
Nieruchomości rolne i leśne
gospodarstwa rolne i leśne,
grunty rolne,
pastwiska,
sady i tereny ogrodnicze,
tereny pasiek,
obiekty gospodarstw rolnych,
stawy i jeziora
lasy.
Nieruchomości specjalnego przeznaczenia
cmentarze,
obiekty sakralne,
obiekty obronne.
NIERUCHOMOŚCI DOCHODOWE (KOMERCYJNE)
nieruchomości mieszkaniowe na wynajem (np. kamienice czynszowe)
nieruchomości handlowo-usługowe (np. biurowce, które generują dochód z czynszów za wynajem),
nieruchomości przemysłowe (np. stacje benzynowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz