Nieruchomości, pożyczki, dochody - notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości, pożyczki, dochody - notatki z wykładów - strona 1 Nieruchomości, pożyczki, dochody - notatki z wykładów - strona 2 Nieruchomości, pożyczki, dochody - notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

. RODZAJE NIERUCHOMOŚCI: 1. Nieruchomość gruntowa - dotyczy części ziemi jako odrębnego podmiotu własności oraz części składowych gruntu tj. budynków i innych urządzeń trwałe związanych z gruntem a także nasadzeń.Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej wymaga wyodrębnienia zarówno:fizycznego - poprzez wyznaczenie powierzchni ziemi granicami zewnętrznymi, prawnego - poprzez określenie podmiotu własności2. Nieruchomość budynkowa - dotyczy budynków, które zostały wzniesione na gruncie: objętym wieczystym użytkowaniem lub, należącym do Skarbu Państwa lub Gminy , przez wieczystego użytkownika i stanowią jego własność. 3. Nieruchomość lokalowa - samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu który stanowi odrębną własność potwierdzoną podpisanym aktem notarialnym i wpisem do Księgi Wieczystej.PRAWO WŁASNOŚCI:Właściciel nieruchomości ma prawo do tzw. Triada Praw:1Posiadania rzeczy, dysponowana nią, czyli objęcia rzeczy w swoje władanie,2.Rozporządzanie rzeczą, czyli decydowanie o losach rzeczy,3.Korzystanie z rzeczy, czyli czynienia z niej użytku i czerpania z niej korzyści, tzn.:może np. odsunąć inne osoby od korzystania z jego rzeczy,pobierać pożytki i dochody z rzeczy, RÓŻNICE MIĘDZY POŻYTKAMI A DOCHODAMI: Pożytki - to naturalne dobra tj. płody i inne rzeczy składowe dające się odłączyć zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki np. płody rolne, drewno z lasu itp. Dochody - pieniężne wynagrodzenia, które przysługują właścicielowi za oddanie korzyści wynikających z prawa własności innej osobie np. czynsz za lokal użytkowy, opłata za reklamę itp. WSPÓŁWŁASNOŚĆ: Współwłasność - to szczególny przykład własności, kiedy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie więcej niż jednej osobie.Współwłasność - nie jest osobnym rodzajem własności ale wykorzystaniem własności na tym samym przedmiocie (nieruchomości) przez kilka osób równocześnie. Rodzaje współwłasności: ułamkowa - wyróżniająca udział każdego współwłaściciela w danej rzeczy, łączna - gdy każdy ze współwłaścicieli jest właścicielem danej rzeczy wspólnie z innymi osobamiKLASYFIKACJE NIERUCHOMOŚCI: KRYTERIA PODZIAŁU:Formalno - kodeksowe - wyróżnia rodzaj nieruchomości:Gruntowe,Budynkowe,Lokalowe Ekonomiczne - wykorzystanie nieruchomości Zajmowane przez właściciela na jego własne potrzeby (mieszkaniowe, prowadzona działalność) Inwestycyjne - utrzymywane do osiągnięcia finansowego zwrotu zzainwestowanego kapitału w postaci stałych, długoterminowych dochodów (czynsz) lub strumieni dochodów oczekiwanych w przyszłości Nadmiarowe - w stosunku do potrzeb prowadzonej działalności Zapas handlowy dla odsprzedaży - sklasyfikowane dla celów biznesowych jako majątek obrotowy (np. mieszkania u dewelopera zapisane jako zapas a składnik majątkowy) ekskluzywność - związana z wiązką praw do nieruchomości

(…)

…. spadek, darowizna, zamiana itp.) banki hipoteczne - zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rynku polskim pojawiły się banki hipoteczne (np. BPH Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, NVKredit) banki uniwersalne - działające na zasadach ogólnych CECHY NIERUCHOMOŚCI JAKO LOKATY KAPITAŁU: Zalety:Zabezpieczenie kapitału związane z cechami fizycznymi…
… i wyciągu KRS dla spółek „prawa handlowego”, uchwała spółki
Odpis z KW
Dane z ewidencji gruntów i budynków
Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„kwit mazalny” - zgoda wierzyciela np. banku na wykreślenie z hipoteki
Cena sprzedaży, sposób zapłaty, termin przekazania
Dokumenty związane ze sposobem nabycia nieruchomości Czynności kończące transakcje
Akt notarialny…
… z nieruchomości naprzyklad firmy deweloperskie Pierwotny rynek hipoteczny- jego cechami charakterystycznymi są:Długi czas finansowania Zabezpiecznie hipoteczne Stosunkowo wysokie kwoty jednostkowego kredytu wynikające z wartości nieruchomości BANKI FINANSUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: banki hipoteczne - zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rynku polskim pojawiły się banki hipoteczne (np. BRE bank hipoteczny(klient instytucjonalny), PKO Bank Hipoteczny SA, VYKredit?? oddział banku niemieckiego.) Banki uniwersalne- działające na zasadach ogólnych. Do tej pory wyraźnie atrakcyjniejsze jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne były banki uniwersalne - pozyskują kapitał z tańszych źródeł tj. depozytów, stąd też oferowane kredyty mieszkaniowe są tańsze od kredytów w bankach hipotecznych. Czynniki…
…. spadek, darowizna, zamiana itp.) banki hipoteczne - zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rynku polskim pojawiły się banki hipoteczne (np. BPH Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, NVKredit) banki uniwersalne - działające na zasadach ogólnych CECHY NIERUCHOMOŚCI JAKO LOKATY KAPITAŁU: Zalety:Zabezpieczenie kapitału związane z cechami fizycznymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz