Gospodarowanie nieruchomościami

note /search

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 4837

...Prawa rzeczowe ograniczone – użytkowanie Prawo do używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy obciążonej tym prawem. -Może być odpłatne lub nieodpłatne, terminowe bądź bezterminowe. -Można także ograniczyć zakres u...

Rodzaje nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1533

GOSPO DAROW ANIE NIERUCHO MO ŚCIAMI   WYKŁAD 1  RODZAJE NIERUCHOMOŚCI:  . 1. Nieruchomość gruntowa  - dotyczy części ziemi jako odrębnego podmiotu własności oraz części składowych  gruntu tj. budynków i innych urządzeń trwałe związanych z gruntem a także nasadzeń.  Wyodrębnienie nieruchomości grunt...

Nieruchomości, pożyczki, dochody - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

. RODZAJE NIERUCHOMOŚCI: 1. Nieruchomość gruntowa - dotyczy części ziemi jako odrębnego podmiotu własności oraz części składowych gruntu tj. budynków i innych urządzeń trwałe związanych z gruntem a także nasadzeń.Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej wymaga wyodrębnienia zarówno:fizycznego - poprze...

Pytania nieruchomości.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Pytania nieruchomości. 1. Wymień kryteria klasyfikacyjne i odpowiadające im rodzaje nieruchomości: kryterium Rodzaj nieruchomości 2. wg prof. L. Kałkowskiego rynek nieruchomości obejmuje a) uczestników wymiany nieruchomości b) dotyczy praw własności i/lub praw do korzystania nieruchomością c...

Prawo do nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3479

Tematem notatki są prawa do nieruchomości. Notatka zawiera następujące informacje: prawa do nieruchomości, prawa rzeczowe , własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw, ...

Ewidencja nieruchomości i ich wycena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3213

Tematem notatki jest ewidencja nieruchomości i ich wycena. Dokładna zawartość notatki jest następująca: system informacyjny o gruntach, system informacyjny o lokalach, system informacyjny o budynkach, części składowe ewidencji, operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny, zasady funkc...

Gospodarowanie Nieruchomościami - podstawowe pojecia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1526

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( nieruchomość gruntowa ), jak również budynki trwale z gruntem związane ( nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków( nieruchomość lokalowa) , jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2114

Ewidencja gruntów i budynków Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Co to j...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - KONSPEKT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2394

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - Podstawowe regulacje Zakres regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Ustawa określa zasady: Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz włas...

Pytania kontrolne - Nieruchomość gruntowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1442

Pytania kontrolne: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmuje: prawo własności do gruntów , budynków, budowli, urządzeń. prawo własności do budynku i prawo ubytkowania wieczystego gruntu, prawo własności do lokalu. 2. Wyodrębnienie fizyczne nieruchomości następuje poprzez określenie, wyodrębnieni...