Gospodarowanie nieruchomościami - strona 2

note /search

Gospodarka Nieruchomościami

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4788

W poniższym załączniku znajdują się opracowane pytania egzaminacyjne na podstawie notatek. Całość podzielona jest na trzy bloki, z każdego zestawu losuje się po jednym pytaniu ( czyli łączna ilość pytań na egzaminie wynosi 3). Dokument odpowiada na pytania takie jak min.: co rozumiemy pod określe...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wpływ na nieruchomośc...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1155

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego. Plan uchwala Rada Gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę uchwalania planu i jego zawartość określa Us tawa o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Wycena nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1897

Czynniki kształtujące wartość nieruchomości Czynniki fizyczne- lokalizacja ogólna, lokalizacja szczegółowa, ukształtowanie terenu, nasłonecznienie, kształt, wielkość działki, wiek budynku, zużycie techniczne budynku, funkcjonalność, dojazd, technologia budynku, uzbrojenie działki itp. Czynniki e...