Gospodarka Nieruchomościami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4844
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka Nieruchomościami - strona 1

Fragment notatki:

W poniższym załączniku znajdują się opracowane pytania egzaminacyjne na podstawie notatek.
Całość podzielona jest na trzy bloki, z każdego zestawu losuje się po jednym pytaniu ( czyli łączna ilość pytań na egzaminie wynosi 3).
Dokument odpowiada na pytania takie jak min.: co rozumiemy pod określeniem „gospodarka nieruchomościami”, jakie podstawowe działania się na nią składają, struktura organów władzy i administracji publicznej w Polsce oraz ich kompetencje w zakresie gospodarowania zasobami mienia publicznego, scharakteryzuj zadania jakie w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami wchodzą w zakres gospodarki zasobami mienia publicznego, scharakteryzuj ogólnie treść ustawy o gospodarce nieruchomościami – jakie sprawy reguluje i w odniesieniu do jakich terenów, akie są wymogi w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, przedstaw podejście porównawcze do wyceny nieruchomości i wyróżnione w nim metody, wskazując ich zastosowanie, przedstaw kiedy istnieje a kiedy nie istnieje obowiązek stosowania przepisów o podziale nieruchomości zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przedstaw postępowanie przy podziale nieruchomości z wyróżnieniem czynności wykonywanych przez geodetę oraz organ władzy, przedstaw tryb i warunki wszczęcia zabiegu scalenia i podziału gruntów. Notatka odpowiada także na pytania: eksponując przy tym rolę właścicieli nieruchomości i organów władzy miejscowej, jaka ogólna zasada obowiązuje w odniesieniu do wysokości i sposobu określania odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości lub ograniczenie praw i zniszczenia na nieruchomościach, przedstaw zasady przygotowania i ogłaszania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych do zbycia w trybie sprzedaży i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, na czym polega zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie przetargu, jakie przetargi są organizowane, objaśnij warunki ustanawiania odrębnej własności lokali zgodnie z zasadą określoną w ustawie o własności lokali, jakie mogą być drogi i procedury ustanawiania odrębnej własności lokali, co obligatoryjnie musi zawierać umowa, co jest celem spółdzielni mieszkaniowych i jakie funkcje spełniają poszczególne jej organy kierownicze.

Grupa III - Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi (Skarbu Państwa, samorządów) i mieszkaniowymi
3.1. Ogólne zasady i tryb obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (czym różnią się od obrotu prywatnego?).
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i osób trzecich, przepisy niniejszego działu stosuje się wyłącznie do gospodarowania udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tej nieruchomości. Nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz