Definicja nieruchomości, prawa związane z nieruchomością- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja nieruchomości, prawa związane z nieruchomością- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Definicja nieruchomości, prawa związane z nieruchomością.
Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny - Art. 46 nieruchomościami są części
powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale
z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomości możemy podzielić na:
- nieruchomości gruntowe – grunt wraz z częściami składowymi,
- nieruchomości budynkowe – budynek trwale z gruntem związany, który na podstawie przepisów
szczególnych nie stanowi części składowych nieruchomości gruntowej,
- nieruchomości lokalowe – samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu
stanowiący odrębną nieruchomość według ustawy o własności lokali.
Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą chyba, że przepisy szczególne
stanowią
inaczej.
Dotyczy
to
nieruchomości
lokalowych
oraz
nieruchomości,
w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, art. 24.
Prawa związane z nieruchomością to prawa rzeczowe:
- własność;
- użytkowanie wieczyste;
- ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawa;
- zobowiązania umowne (prawa zobowiązaniowe): najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie;
- trwały zarząd.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz