Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości - strona 1 Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości
Nieruchomość- część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności
Rodzaje nieruchomości ( podział przedmiotowy):
- gruntowa
- budynkowa
- lokalowa
GRUNTOWA: część gruntu wyodrębniona ewidencyjnie z powierzchni ziemskiej i wszystko co się na tym gruncie znajduje ( superficies solo cedit); może być niezabudowana lub zabudowana
Urządzenia wyłączone- to urządzenia doprowadzające np. kanalizacja Prawa do nieruchomości- np. wynajem, hipoteka
Kupując nieruchomość lub pośrednicząc musimy sprawdzić: aspekty fizyczne, stan prawny.
Akty nabycia jest lepszym źródłem informacji niż Księgi Wieczyste ( dział trzeci)
Hipoteka ( dział 3, 4)- są wszystkie informacje w Księgach Wieczystych
Części składowe nieruchomości- obiekty trwale z gruntem związane; podstawą określenia jest obecność fundamentów
BUDYNKOWA- budynki trwale z gruntem związane, które na podstawie przepisów szczegółowych nie stanowią części składowych gruntu
LOKALOWA- prawnie wyodrębnione w osobny przedmiot własności części budynku trwale związanego z gruntem, stanowiące samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu
Uwaga: własność budynku jest prawem związanym z prawem użytkowania wieczystego! Np. mieszkanie
Pomieszczenia przynależne- np. garaż, strych, piwnica; nie muszą przylegać do lokalu, ale są na tej samej nieruchomości gruntowej
Nieruchomość lokalowa składa się z:
- powierzchni użytkowej lokalu
- pomieszczeń przynależnych
- udział w nieruchomości wspólnej ( klatek schodowa, elewacja)
Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Dla każdej wyodrębnionej ewidencyjnie dróżki gruntu można zażądać odrębnej Księgi wieczystej ( ustawa o księgach wieczystych i hipotekach art.: 1, 24, 21)


(…)


- pomieszczeń przynależnych
- udział w nieruchomości wspólnej ( klatek schodowa, elewacja)
Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Dla każdej wyodrębnionej ewidencyjnie dróżki gruntu można zażądać odrębnej Księgi wieczystej ( ustawa o księgach wieczystych i hipotekach art.: 1, 24, 21)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz