Nieruchomości - rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości - rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Nieruchomości Definicja nieruchomości znajdująca się w Kodeksie Cywilnym Art. 46. „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” Nieruchomość gruntowa - część powierzchni ziemskiej stanowiący odrębny przedmiot własności. Do podziału fizycznego (cywilnego) nieruchomości może dojść na podstawie czynności prawnych, orzeczenia sądowego, a także innych zdarzeń prawnych (np. zasiedzenia części nieruchomości).
Działka - pojęcie prawa geodezyjnego i kartograficznego, może stanowić samodzielną nieruchomość, przedmiot odrębnej własności lub wraz z innymi działkami wchodzić w skład większej nieruchomości obejmującej kompleks tych działek. Numery działek są elementami oznaczenia nieruchomości w dziale I ksiąg wieczystych.
Nieruchomość budynkowa - budynek i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynek jest trwale związany z gruntem jeżeli nie może być od niego odłączony bez uszkodzenia konstrukcji. Temu wymogowi nie odpowiadają wszystkie budynki tymczasowe. Granice przestrzenne nieruchomości budynkowej wyznaczane są przez jej konstrukcję pokrywającą się z bryłą budynku. Odrębna własność budynku nie rozciąga się nad i pod jego konstrukcją.
Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż będący częścią składową budynku, gdy stanowi odrębną własność. Jest to więc wyodrębniona część składowa nieruchomości gruntowej (gdy budynek jest częścią składową gruntu) albo nieruchomości budynkowej, gdy budynek jest odrębny od gruntu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz