Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki- opracowanie - strona 1 Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki- opracowanie - strona 2 Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki.
1. Działka w zarządzaniu z 1969 roku.
- stanowi obszar gruntu ograniczonego gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego
władania
- stanowi grunt obejmujący kilka nierozgraniczonych nieruchomości
- część obszaru gruntu wydzielonego do zbycia
- obszar otoczony ulicami
- każda cześć obszaru w odrębnym nr porządkowym w zwartym boku
2. działka (rozporządzenie 1996) stanowi ciągłą część obszaru gruntu jednorodny ze
wzg. na stan prawny
- działkę można również wykazywać w ewidencji, jeżeli stanowi przedmiot tych samych
praw. Wyodrębniona zostaje w wyniku podziału nieruchomości zgodnie z zasadami
3. Działka rozporządzenie 2001) stanowi ciągły obszar g gruntu położony w granicach
jednego obrębu jednorodnego pod wzg. prawnym wydzielonym z otoczenia liniami
granicznymi. W obszarze objętym działką ewidencyjną jest wyróżniana przez jej numer,
który ma postać liczby naturalnej w razie podziału działki nowo powstałe działki
ewidencyjne oznaczane są numerem w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczby
naturalnej oznaczającą numer działki ewidencyjnej pierwotnej, podlegającej
podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej
nowej działki ewidencyjnej w przypadku połączenia działek oznaczana jest kolejną
niewykorzystaną liczba naturalną w danym obrębie
inne
Działka – ciągła cześć gruntu będąca własnością jednej osoby, położona w danym obrębie,
wydzielona z gruntów linią graniczną.
Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu,
jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.
Dwie sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw
oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji
jako odrębne działki ewidencyjne, jeżeli:
1) wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny
nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach
notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach
administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
3) obejmują grunty zajęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, wody śródlądowe, rowy, a
ich wyróżnienie w postaci odrębnych działek jest celowe ze względu na odrębne oznaczenia
tych gruntów w innych ewidencjach i rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne
nazwy urzędowe.
3. W razie wzajemnego przecinania się linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód
wewnętrznych oraz wód śródlądowych, przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje
się następujące zasady:
1) morskie wody ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz