Kataster nieruchomości

note /search

Scalenie i podział nieruchomości- ćwiczenie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4655

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Rok akademicki 2010/2011 Semestr 1- letni Kierunek Geodezja i Kartografia SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Rok I Grupa 9 Wykonanie: Katarzyna Wilk Skł...

Scalenie i podział nieruchomości - operat

 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 3150
Wyświetleń: 9114

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek Geodezja i Kartografia Semestr I - letni Rok akademicki: 2010/2011 Ćwiczenie z Katastru nieruchomości Temat: Scalenie i podział nieruchomości Ro...

Baza danych dotycząca systematyki użytków gruntowych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1701

Baza danych dot. systematyki użytków gruntowych. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 1) użytki rolne, 2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 3) grunty zabudowane i zurbanizowane, 4) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E&qu...

Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki- ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1533

Działka i jej rozwój merytoryczny w katastrze. Identyfikator działki. 1. Działka w zarządzaniu z 1969 roku. - stanowi obszar gruntu ograniczonego gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania - stanowi grunt obejmujący kilka nierozgraniczonych nieruchomości - część obszaru gruntu wydzielo...

Ewdiencja gruntów i budynków- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1323

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW Kiedy powołano do życia instytucję ewidencji gruntów. W 1959 został wydany dekret o ewidencji gruntów (Dz.U. 6, poz.32), do tego wydano 2 instrukcje. Ustawodawcy opracowujący dekret wzorowali si...

Granice działek- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

rozgraniczenie nieruchomości Rozgraniczanie nier ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt przeprowadza to na wniosek strony lub z urzęd...

Kataster austriacki- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2352

KATASTER AUSTRIACKI Co to jest kataster gruntów i kiedy został stworzony Kataster to zestaw informacji i dokumentów prowadzonych przez administrację podatkową i wykorzystywanych dla potrzeb podatku od nieruchomości. Według ustawy z 1947 r. kataster to oparty na mapie spis i opis gruntów i budyn...

Kaaster pruski, rosyjski, księgi guntowe, księgi wieczyse i kataster d...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4039

KATASTER PRUSKI, ROSYJSKI, KSIĘGI GUNTOWE, KSIĘGI WIECZYSTE I KATASTER DO 1955 r. Co to jest i kiedy powstała: Mapa separacyjna - Od słowa odłączenia gruntów chłopskich od gruntów dworskich, podziałów wspólnot gruntowych Mapa regulacyjna - Geodeta zamierzał to co chłop użytkował w tym czasie, ...

Segregacja prawno - własnościowa - opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Segregacja prawno-własnościowa Prawa rzeczowe: 1. Własnościowe- najsilniejsze prawo do rzeczy ,jest to ogól praw majątkowych do rzeczy 2. Użytkowanie wieczyste- polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością SP lub jedn. Samorządu terytorialnego min 44lat lub max 99...