Kataster nieruchomości - strona 2

note /search

Technologia modernizacji ewidencji- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

Technologia modernizacji ewidencji. Grupa prac Rodzaj prac Zastosowanie szczegółowe 1. Analiza 1.1 Materiały 1.1.1 Mapa ewidencji gruntów na planszach materiałów kartograficzne aluminiowych opracowanych w 1979 i 1983 r. ( kartograficzno- nieaktualizowana na bieżąco), matrycę mapy ewid. ...

Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki. Ustalenie stanu prawnego 3 rodzaje protokołów : 1. Protokół graniczny – ustala zasięg granicy nieruchomości 2. Protokół przejęcia granicy – przy podziale nieruchomości nie robi się protokołu granicznego tylko przejęcia granic. 3. Protokół ustalenia gr...

Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- modernizacja, przebieg i ustalenie granic. Ustalenie granic musi nastąpić w terenie, a nie tylko na ortofotomapie. Treść ortofotomapy wzbogaca mapę, pomaga ona sprawniej i lepiej ustalić i pokazać gran...

Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze- opracow...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Zakres bazy danych podmiotowych i ich rejestracja w katastrze, KW Dane zawarte w KW: - nr KW - nr nieruchomości zapisanej w KW - położenie: woj., powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, nr domu, lokalu - nr aktu pod którym znajdują się dokumenty geodezyjne - nr

Zakres bazy danych przedmiotowych działki- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Zakres bazy danych przedmiotowych działki Baza danych o działce: 1. Położenie administracyjne: woj., powiat, jednostka ewid., obręb 2. nr działki 3. numeryczny opis działki 4. pole powierzchni działki 5. rodzaje użytków 6. pole powierzchni użytków 7.

Przepisy prawne- spis

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Przepisy prawne: Ustawy: - Ustawa z dnia 17.V.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne - Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 10.V.1990 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorz...

Kataster nieruchomości- pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

pytania z ubiegłego roku z katastru 1.Początek katastru (EGiB) i jaki przepis zmieniał późniejszą EGiB 2.Różnica miedzy działkami 1969 a 1996 3.Do której grupy rejestrowej należy rolnicza spółdzielnia produkcyjna 4.Własność 5.Stan prawny a zasięg prawny 6.Scalenie i podzial a scalenie i wymia...