Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki- opracowanie - strona 1 Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki- opracowanie - strona 2 Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ustalenie zasięgu stanu prawnego działki.
Ustalenie stanu prawnego
3 rodzaje protokołów :
1. Protokół graniczny – ustala zasięg granicy nieruchomości
2. Protokół przejęcia granicy – przy podziale nieruchomości nie robi się protokołu
granicznego tylko przejęcia granic.
3. Protokół ustalenia granic przy modernizacji ewidencji gruntów.
W naszym systemie konieczne jest ustalenie wszystkich granic w obrębie.
Ustalenie granicy obrębu poprzedza pomiar.
Modernizacje na podstawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
Przebieg granicy ewidencyjnej ( granicy działki ewidencyjnej) była w różny sposób ustalana
dla przedstawienia jej na mapie.
Po przez spokojne użytkowanie ( zasiedzenie) granica zozu na mapie (gr. użytkowania)
można uznać za granice prawne.
Z granice prawną można uznać :
- wszystkie granice działek powstałe przy rozgraniczeniu,
- granice powstałe przy podziale,
- w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów,
- w procesie scalenia i podziału nieruchomości, przyjmujemy stan ewidencyjny, scalamy a
potem dzielimy,
- wszystkie prace geodezyjne wykonane dla sądów,
- przy wszystkich pracach geodezyjnych, które zostały zatwierdzone prawomocną decyzją
sądów administracyjnych (grunty przejmowane na rzecz S karbu Państwa),
- wszystkie granice, które zostały przedstawione na podstawie wszystkich poprzednich
działań geodezyjnych i kartograficznych, które były wykorzystane przy tworzeniu mapy,
- przy wykorzystaniu ma katastralnych przedstawiających granice.
Gdy brakuje dokumentów (map) lub gdy nie są one wiarygodne i nie spełniają kryteriów
dokładnościowych to takie dokumenty są dyskwalifikowane i nie są przydatne.
Gdy dokonamy oceny kartometryczności i pomierzone stare i nowe będą się różnić to ta mapa
nie nadaje się do wykorzystania w modernizacji.
Jeśli dane są niewiarygodne i nie odpowiadają standardom trzeba dokonać oceny granicy i
dokonać pomiaru na gruncie jeszcze raz.
Czynności ustalenia przebiegu granic – zawiadamia się wszystkie podmioty, które w danym
obrębie posiadają grunty. Zawiadamia się je pisemnie. Osoby fizyczne można zawiadomić w
sposób zwyczajowy i to też jest zgodne z KPA.
Ustalenie granic musi być dokonane w terenie. Wszyscy muszą poświadczyć przyjęcie granic
i podpisać protokół (te osoby które zawiadamiano). Każde granice ustalamy zabijając
w terenach rolnych palikiem, a w terenach zabudowanych granice ustalamy bardzo
precyzyjnie i spisujemy protokół graniczny przebiegu tej granicy i dołanczamy szkic
umiejscowiony na mapie i zanumerowany.
Przy granicy (biegnie od pkt do pkt) pisze się numer protokołu. Punkty, które nie są trwałe
markujemy. Nie robimy stabilizacji tych pkt, chyba że strony sobie zażyczą i to jest na ich
koszt.
Jeśli jest granica sporna to dokonujemy geodezyjnego i piszemy że jest to granica sporna
rozstrzygnięta w sądzie.
Jakie granice są niewiarygodne ? :
- jeśli analiza ich położenia nierzetelność sporządzania mapy lub granice są podane z
niewystarczającą dokładnością, która podaje przepisy techniczne i których ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz