Technologia modernizacji ewidencji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia modernizacji ewidencji- opracowanie - strona 1 Technologia modernizacji ewidencji- opracowanie - strona 2 Technologia modernizacji ewidencji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Technologia modernizacji ewidencji.
Grupa prac
Rodzaj prac
Zastosowanie szczegółowe
1. Analiza
1.1 Materiały
1.1.1 Mapa ewidencji gruntów na planszach
materiałów
kartograficzne
aluminiowych opracowanych w 1979 i 1983 r. (
kartograficzno-
nieaktualizowana na bieżąco), matrycę mapy ewid.
opisowych
Gruntów na folii uzupełniane na bieżąco, skala 1:2000
1.1.2 Numeryczna mapa zasadnicza
1.1.3 Pomiary jednostkowe ( 290 operatów
dotyczących wznowienia granic, podziałów działek,
pomiarów kontrolnych, rozgraniczeń w tym 23
operaty do celów prawnych, 60 operatów z pomiarów
kontrolnych użytków kontrolnych
1.1.4 Osnowa geodezyjna: pozioma osnowa
pomiarowa ( 1 pkt. osn. pods. I klasy, 15 – os. szczeg.
II klasy, 65- os. szczeg. III klasy, 40 pkt. trwale
stabilizowanej osnowy pomiarowej)
1.2 Matriały
1.2.1 Raporty i rejestry gruntów, skorowidze działek,
opisowo-
alfabetyczne spisy właścicieli i władających z 1965,
tabelaryczne
1977 i 1989r
1.2.2 Opisowa cześć ewidencji gruntów i budynków
w systemie komputerowym Vega firmy COMPAS SA
2. Prace polowe
2.1 Wywiad
terenowy
2.1.1 Aktualność osnowy
2.1.2 Możliwość wznowienia punktów
2.1.3 Projekt osnowy
2.1.4 Granice własności
2.1.5 Granice użytkowania
2.1.6 Budynki
2.1.7 Kartometryczność mapy
2.2 Pomiary
terenów
2.2.1 Założenie osnowy pomiarowej
2.2.2 Pomiar kontrolny trwale stabilizowanych
punktów granic prawnych
2.2.3 Ustalenie i pomiar granic działek podlegających
pomiarowi
2.2.4 Pomiar budynków
3. Prace kameralne 3.1 Obliczenia i 3.1.1 Obliczenie wsp. osnowy pomiarowej
szkice
3.1.2 Sporządzenie wykazu wsp. osnowy
3.1.3 Aktualizacja i uzupełnienie szkiców
przeglądowych osnowy
3.1.4 Obliczenia wsp. granic działek
3.1.5 Sporządzenie wykazu wsp. pkt granic
3.1.6 Sporządzenie szkicu przebiegu linii granicznych
3.1.7 Obliczenie powierzchni obrębu działek, klas,
użytków, powierzchni zabudowy i lokali
3.2 Ustalenie
stanu prawnego
nieruchomości
3.2.1 Badanie KW
3.2.2 Sporządzenie protokołów badań hipotecznych
3.2.3 Analiza prawomocnych dokumentów
3.2.4 Uzupełnienia danych ewidencji właścicieli
3.2.5 Sporządzenie arkuszy spisowych budynków i
lokali
3.3 Założenie
3.3.1 Raporty podstawowe: rejestr gruntów,
informatyczne
budynków, kartoteka budynków, lokali, mapa
bazy EGiB w
ewidencyjna
systemie
VEGA
3.3.2.Raporty pomocnicze: skorowidz działek’
skorowidz alfabetyczny właścicieli
3.4 Projekt
3.4.1 Wyłożenie projektu operatu opisowo-
operatu
kartograficznego
3.4.2 Rozpatrzenie zgłaszanych zastrzeżeń
3.5 Mapa
3.5.1 Wyplotowanie mapy ewidencji gruntów i
ewidencji
budynków w skali 1:600
gruntów i
budynków
3.6 Operat z
modernizacji
ewidencji
3.6.1 Operat geodezyjno- prawny
3.6.2 Operat opisowo- kartograficzny
gruntów i
3.6.3 Operat do wprowadzenia zmian w KW ( kopia
budynków
mapy ewidencyjnej i wykaz zmian)
3.6.4 Zestawienie komputerowych zbiorów danych na
CD-ROM
Modernizacje ewidencji prowadzimy w sposób :
a)
ciągły w ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencji przez materiały w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz