Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- opracowanie - strona 1 Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- opracowanie - strona 2 Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej- modernizacja, przebieg i ustalenie granic.
Ustalenie granic musi nastąpić w terenie, a nie tylko na ortofotomapie. Treść ortofotomapy
wzbogaca mapę, pomaga ona sprawniej i lepiej ustalić i pokazać granice. Jest to metoda
bardzo dobra, ale nie można jej powszechnie używać, bo nie wszystkie granice są widoczne
na zdjęciach.
Modernizacja musi poprzedzać opracowanie projektu i jego zatwierdzenie.
Do opracowania wykorzystujemy:
-istniejące operaty,
-stare i nowe zdjęcia,
- inne opracowania fotogrametryczne danego terenu.
System katastru gospodarstw – cały kraj pokryty zdjęciami fotogrametrycznymi, co 5 lat
odnawiane naloty.
Przy opracowaniu materiałów fotogrametrycznych istotne są mapy katastru pruskiego,
austriackiego, bo jest na nich widoczny zasięg stanu prawnego i można je wykorzystać do
porównania z odfotografowanym terenem i uzupełnić brakujące treści. Ważnym elementem
są mapy poscaleniowe, gdyż ich stan prawny jest uregulowany w KW. Bardzo istotne są
mapy z parcelacji okresu przedwojennego i jednostkowe pomiary podziałów, rozgraniczeń i
wywłaszczeń.
Przy wywłaszczeniu ustalamy tylko granice między właścicielem, a Skarbem Państwa
na rzecz którego wywłaszczamy dany teren.
Prace przygotowawcze: należy uzyskać aktualne zdjęcia lotnicze lub satelitarne(instrukcja K2.7, instrukcja techn. przy wykonywaniu zdj. ). Najlepsze zdjęcia w skali 1:15000, gwarantują
one opracowanie mapy ewid. w odpowiedniej dokładności.
Prace opracowań kartograficznych składają się z:
1. prac przygotowawczych do opracowań digitalizacyjnych,
2. prac przygotowawczych do opracowania cyfrowej ortofotomapy,
3. prac przygotowawczych związanych z opracowaniem i pomiarem na obrazach cyfrowych w
celu modernizacji katastru
Ad.1. – pozyskanie źródłowych danych i opracowanie projektu(istniejące skale, dokładność
fotopunktów, warunki meteorologiczne nalotów, wysokość lotu)
- należy uzmiennić parę pkt(3-5)na jeden aerograf dla oceny dokładności opracowania mapy
numerycznej ewidencji(na pkt kontrolne ustala się charakterystyczne pkt załamań działek)
- pomiary pkt polowej osnowy fotogrametrycznej, wykonywane są różnymi metodami
(zrobione(chyba te osnowy polowe) przez bezpośredni pomiar stereogramu, opracowanie
orotofotomapy cyfrowej). Ich pomiar w terenie metoda GPS dowiązane do osnowy I, II i III
klasy. Średni błąd identyfikacji pkt i określenia wsp dla skali 1:5000 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz