Ortofotomapa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ortofotomapa- opracowanie - strona 1 Ortofotomapa- opracowanie - strona 2 Ortofotomapa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Generowanie ortofotomapy
Ortofotomapa jest mapą fotograficzną powstałą w wyniku przetwarzania różniczkowego
zdjęcia lotniczego.
Proces przetwarzania zdjęcia określony jest tu mianem ortorektyfikacji, a jego efektem
są ortofotografie (ortoobrazy), zestawiane następnie w sekcje map fotograficznych,
odpowiadające sekcjom map kreskowych. Stają się dzięki temu ortofotomapami.
Ortofotografia w ujęciu teoretycznym, jest zdjęciem, którego płaszczyzna projekcji jest
równoległa do płaszczyzny odniesienia, a wszystkie promienie są prostopadłe do tych
dwóch płaszczyzn (rys. 1 b).
Na obrazie nie ma więc żadnych przesunięć spowodowanych pochyleniem zdjęcia, czy
różnicą wysokości terenu. Odległości poziome mierzone na takim zdjęciu są poprawne,
niezależnie od różnic wysokości terenu.
Ortofotomapa cyfrowa
Ortofotomapa jest produktem różniczkowej rektyfikacji, podczas której zostają usunięte
zniekształcenia wynikające z nachylenia zdjęcia i deniwelacji terenu.
Ortofotomapa cyfrowa obrazem jest cyfrowym terenu, który stanowi uporządkowany,
zestawiony w postaci macierzy zapis wartości gęstości (0 - 255) przypisanych pikselom
– przechowywanych na komputerowym nośniku danych.
Generowana jest w żądanej skali.
Zależność pomiędzy zdjęciem, modelem terenu a ortofotografią przedstawia
rysunek :
Zasada ortoprojekcji
Etapy tworzenia ortofotomapy cyfrowej
Technologia wytwarzania ortofotomapy cyfrowej obejmuje kilka zasadniczych etapów :

skanowanie zdjęć,

odtworzenie orientacji zewnętrznej zdjęć (aerotriangulacja),

utworzenie Numerycznego y go Modelu Terenu,

przetwarzanie cyfrowe zdjęć – generowanie ortofotografii,

mozaikowanie ortofotografii,

redakcja ortofotomapy i uzupełniających informacji wektorowo-opisowych,

dystrybucja produktu finalnego (tworzenie wydruków lub zapis na nośnikach
informacji)
Powiązania pomiędzy wspomnianymi etapami przedstawia schemat technologiczny
tworzenia cyfrowej ortofotomapy.
Dokładność ortofotomapy
Błędy geometryczne ortofotomapy wynikają z :
• błędów Numerycznego Modelu Terenu – NMT – m NMT
• błędów elementów orientacji zewnętrznej - mori
• błędów wynikających z uproszczeń aplikacji realizującej przetworzenie - mapl
Zastosowanie ortofotomapy
Zastosowanie ortofotomap dla potrzeb LPIS
• kontrola istniejących map ewidencyjnych,
• wydzielenie tzw. powierzchni funkcjonalnych,
• pomoc przy składaniu indywidualnych wniosków o dopłaty,
• kontrola wniosków o dopłaty na różnych etapach i szczeblach organizacyjnych LPIS
oraz wprowadzanie korekt do stwierdzonych nieprawidłowości.
Wykorzystanie walorów informacyjnych zdjęć lotniczych z zastosowaniem technik
komputerowych i metod cyfrowych ma istotne znaczenie przy pozyskiwaniu danych.
Mogą one być pomocne nie tylko dla tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej, ale
również prac planistyczno-projektowych i modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
W ramach modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków z
wykorzystaniem technologii fotogrametrii cyfrowej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz