Podstawy fotogrametrii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy fotogrametrii - strona 1 Podstawy fotogrametrii - strona 2 Podstawy fotogrametrii - strona 3

Fragment notatki:

1 Politechnika Świętokrzyska – R Florek Paszkowski Geomatyka -  PODSTAWY FOTOGRAMETRII 1 Definicja fotogrametrii jako specjalności geomatyki Geomatyka   jest   dyscypliną  nauki,   która   integruje   pozyskiwanie,   przetwarzanie,   analizowanie,   wizualizowanie   i   zarządzanie   danymi   przestrzennymi,   to   jest   danymi   identyfikowanymi według atrybutu lokalizacji czyli geo-położenia. Bazując na nauce geodezji,   jako   jej   podstawowej   specjalności,   geomatyka   stosuje   podziemne,   naziemne,   morskie,   podmorskie, napowietrzne i satelitarnie umiejscowione sensory do pozyskiwania tych danych   przestrzennych   i   innych   danych.   Geomatyka   obejmuje   proces   przetwarzania   danych   przestrzennych z różnych źródeł do wspólnego systemu informacyjnego z dobrze zdefiniowaną   charakterystyką dokładności .  Geomatyka   jawi   się   w   tym   świetle,   jako   nazwa   nadrzędna   i   nowoczesny   zwornik  dotychczasowych   dyscyplin   geodezyjnych   i   mierniczych   oraz   grupy   nowych   dyscyplin  wynikających z rozwoju technologicznego.  W powyższym opisaniu geomatyki pojawia się jej dziedzina  geodezja , ale po polsku jest to  wyższa   geodezja .   Używane   w   Polsce   terminy   geodezja,   geodezja   miejska,   geodezja   inżynieryjna,   geodezja   rolna,   geodezja   przemysłowa,   itp.   nazywane   są   w   nomenklaturze  światowej   miernictwem   z dodatkiem określającym rodzaj tego miernictwa, np.   land surveying ,  czyli   polskie   pomiary   katastralne   wykonywane   przez   geodetę   uprawnionego,   zwanego   w  świecie  land surveyor  zaś po polsku  mierniczy .  1) GEODEZJA (wyższa) – systemy współrzędnych przestrzennych i innych, ziemskie i  poza ziemskie. 2) POZYCJONOWANIE   I   NAWIGACJA   –   GPS  i   inne   systemy   (gsm,   morskie,  podziemne, radiowe). 3) CYFROWE   OBRAZOWANIA,   FOTOGRAMETRIA,   KARTOGRAFIA,  TELEDETEKCJA   –   jak   wydobyć   geoinformacje   z   obrazów   i   danych   z   sensorów,  stosownie do aplikacji tematycznej, jak wykonywać różnorodne mapy. 4) GIS (Systemy Informacji Geograficznej) – systemy komputerowe zdolne do łączenia,  przechowywania,   przetwarzania,   modelowania,   i   prezentowania   informacji  przestrzennych w odniesieniu do lokalizacji geograficznej. 5) SYSTEMY   INFORMACJI   O   TERENIE,   KATASTER   NIERUCHOMOŚCI   –  własnościowe   i   fiskalne   (lub   łączne)   systemy   katastralne   (w   tym   rejestry 

(…)

… i budynków, w skali 1:500.
Rys.5 – ortofoto500-kataster
ZADANIE 2.1. Przeanalizuj wszystkie elementy dodane do ortofotomapy nie będące treścią
fotograficzną.
2.2 Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie ortofotomapy.
Na ortofotomapie katastralnej możliwym jest wykrywanie budowli wzniesionych a
nieuwidocznionych na mapie ewidencyjnej bądź zasadniczej.
Podobnie można zauważyć wyburzone już obiekty budowlane a ciągle istniejące w
ewidencji gruntów i budynków.
Porównując obrysy obiektów na mapie ewidencyjnej i zasadniczej z ich obrazami na
ortofotomapie, można określić niezgodności wynikające z braku inwentaryzacji powykonawczej
lub oparcia jej tylko o dane projektowe.
Rys.6 – orto_ewid_porownanie
ZADANIE 2.2. Znajdź i opisz lokalizację budowli nieistniejącej w terenie a figurującej…
…. dla określenia odszkodowania w sprawach ubezpieczeniowych, np. w przypadku
zniszczeń spowodowanych klęskami żywiołowymi (powódź, pożar) i katastrofami
(osunięcie ziemi, tąpnięcie górnicze).
ZADANIE 2.5. Uwzględniając prawny termin zasiedzenia służebności gruntowej przechodu
i przejazdu 20 lat w dobrej wierze i 30 lat w złej wierze, opisz możliwość i procedurę
4
Politechnika Świętokrzyska – R Florek Paszkowski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz