Geomatyka

Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

Politechnika Świętokrzyska, Ryszard Florek Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego Rodzaje pomiarów Pomiarem bezpośrednim -  nazywamy pomiar przez bezpośrednie porównanie z „jakimś” wzorcem.  Przykład: Pomiar dlugości za po...

Obliczenia na kuli ziemskiej - zadania.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2674

Geomatyka - Obliczenia na kuli I. Podstawowe definicje i twierdzenia Kołem wielkim nazywamy każde największe koło (okrąg!), jakie można wpisać w kulę. Średnica koła wielkiego jest równa średnicy kuli, a samo koło dzieli kulę na półkule. Każde koł...

Podstawy fotogrametrii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2891

1 Politechnika Świętokrzyska – R Florek Paszkowski Geomatyka -  PODSTAWY FOTOGRAMETRII 1 Definicja fotogrametrii jako specjalności geomatyki Geomatyka   jest   dyscypliną  nauki,   która   integruje   pozyskiwanie,   przetwarzanie,   analizowanie,   wizualizowanie   i   zarządzanie   danymi   przes...

Wykorzystanie gruntów w budownictwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Wykorzystanie gruntów w budownictwie Gruntem budowlanym nazywamy część skorupy ziemskiej mogącą współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiącą jego element lub służącą jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Jednak nie każdy ...

Podstawy algebry macierzy - formy kwadratowe.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Józef Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1428

prof. dr hab. inż. Józef czaja RACHUNEK WYRÓWNAWCZY - MODELE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O TERENIE Rozdział 1 Podstawy algebry maci e rzy formy kwadratowe 1.1. Układy równań liniowych Układ równań o niewiadomych można zapisać w postac...

Zmienne losowe dwuwymiarowe.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Józef Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1988

2.3. Zmienne losowe dwuwymiarowe Jeżeli pewne wielkości (zbiorowość) będą badane ze względu na dwie cechy, lub wiele cech, np. długość boku ze względu na współrzędne jej punktów końcowych, wartość nieruchomości ze względu na jej atrybuty itp., to takie zmienne będą nazywane wielowymiarowymi zmienny...

Estymacja przedziałowa i przykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

3.4. Estymacja przedziałowa 3.4.1. Zasady estymacji przedziałowej Estymacja przedziałowa polega na podaniu takiego przedziału liczbowego (k-wymiarowego obszaru), aby z dostatecznym stopniem zaufania można było przypuszczać, że szacowany parametr znajdzie się wewnątrz tego przedziału. Aby zbudować o...

Estymacja punktowa - Zasady estymacji punktowej

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1771

3.3. Estymacja punktowa (jednowartościowa) 3.3.1. Zasady estymacji punktowej Przedmiotem estymacji punktowej jest wnioskowanie na podstawie wyników próby statystycznej o wartości parametru (lub parametrów), od którego zależy rozkład roz...

Próba statystyczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

3.1. Próba statystyczna W statystyce matematycznej nie zakłada się pełnej znajomości rozkładu zmiennej losowej populacji generalnej (całej zbiorowości). Punktem wyjścia badania statystycznego jest przeprowadzenie doświadczeń (pomiaru ...