Wykorzystanie gruntów w budownictwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie gruntów w budownictwie - strona 1 Wykorzystanie gruntów w budownictwie - strona 2 Wykorzystanie gruntów w budownictwie - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie gruntów w budownictwie Gruntem budowlanym nazywamy część skorupy ziemskiej mogącą współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiącą jego element lub służącą jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Jednak nie każdy grunt nadaje się jako podłoże w budownictwie, wymagana jest od niego odpowiednia nośność . W praktyce geotechnicznej istnieją tzw. parametry wiodące (dobrze korelują się z właściwościami gruntów). Dzięki temu w laboratorium wyznacza się te parametry a pozostałe niezbędne określa się z użyciem tabel/wykresów dostępnych w normie, w funkcji parametru wiodącego. Wyróżniamy grunty:
nośne niespoiste Id 0.33 ; spoiste I L I L 0.25
nienośne spoiste I L 1.0 ; organiczne Id i I L to wielkości określające stany gruntów . Grunty niespoiste charakteryzują się sztywnym układem szkieletu, zatem wpływ zmian zawilgocenia na nośność tych gruntów jest niewielki. Nośność i graniczna wytrzymałość podłoża zależy więc przede wszystkim od zagęszczenia tych gruntów. Miarą zagęszczenia gruntów niespoistych jest stopień zagęszczenia Id - stopień zagęszczenia gruntów niespoistych jest to stosunek zagęszczenia występującego w stanie naturalnym do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu. Badanie wykonuje się przy użyciu cylindra, widełek wibracyjnych oraz lejka, wagi technicznej o dokładności ważenia 0,1 g, noża o prostym ostrzu, suwmiarki o dokładności mierzenia 0,1 mm .
Przygotowanie próbki: Z gruntu przeznaczonego do badań należy pobrać próbkę o objętości co najmniej 600 cm 3 i wysuszyć do stałej masy w temp. 105-110 o C. Wykonanie oznaczenia:
e - wskaźnik porowatości naturalnej
e max - wskaźnik porowatości najluźniejszym ułożeniu ziaren e min - wskaźnik porowatości przy najbardziej zwartym ułożeniu ziaren
1.Określamy wskaźnik porowatości naturalnej e gęstość właściwa gruntu , orientacyjne wartości podano w tabeli
Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego po przekształceniach gdzie ;
m W - masa wody ; m S masa szkieletu gruntowego; ρ- gęstość objętościowa gruntu; w-wilgotność
2. Wykonanie oznaczenia wskaźnik a porowatości maxymalnej e max Zmierzyć wymiary i masę cylindra.
W sposób możliwie najluźniejszy sypiąc grunt przez powoli podnoszony lejek - wypełnić cylinder badanym gruntem, nadmiar zebrać nożykiem i całość zważyć.


(…)

… określa tu stopień plastyczności czyli IL
w- wilgotność ; wp- granica plastyczności; wL- granica płynności [%]; Ip-wskaźnik plastyczności Wskazuje on ile wody (w stosunku do masy szkieletu gruntowego) wchłania grunt przy przejściu ze stanu półzwartego do płynnego.
Granica plastyczności (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności…
… grunt zmniejsza swoją wilgotność o ok. 1,25 % w trakcie jednokrotnego wałeczkowania. Zatem ostatecznie otrzymujemy wilgotność odpowiadającą wartości granicy plastyczności. Wilgotność wałeczków należy oznaczyć według instrukcji dotyczącej określania wilgotności gruntu metodą suszarkowo - wagową. Wilgotność odpowiadającą granicy plastyczności oblicza się z wzoru: gdzie: wp -granica plastyczności, mmt…
… aparatu cienkimi warstwami za pomocą łopatki, tak aby nie pozostały w niej pęcherzyki powietrza,
Uformować bruzdę w gruncie odpowiednim rylcem,
Umieścić miseczkę w aparacie. Obracając korbką aparatu z prędkością 2 obrotów na sekundę, powoduje się uderzenia miseczki o gumową podkładkę. Policzyć uderzenia do momentu, gdy brzegi bruzdy zleją się na długości 10mm oraz wysokości 1 mm.
Pobrać ze środka bruzdy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz