Określenia stanu i spoistości gruntu spoistego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenia stanu i spoistości gruntu spoistego-opracowanie - strona 1 Określenia stanu i spoistości gruntu spoistego-opracowanie - strona 2 Określenia stanu i spoistości gruntu spoistego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 5.
(Określenie stanu i spoistości gruntu spoistego).
OPIS TEORETYCZNY
Stan gruntu spoistego określa parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego wzoru: w którym: IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana), wn - wilgotność naturalna [% lub liczba niemianowana], wp - granica plastyczności [% lub liczba niemianowana], wL - granica płynności [% lub liczba niemianowana]. Granica plastyczności (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada się na części. Granicą płynności (wL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego. Przyjmuje się, że granicy płynności odpowiada wilgotność gruntu, przy której bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na długości 10 mm i wysokości 1 mm przy 25-tym uderzeniu miseczki o podstawę aparatu, w warunkach oznaczania określonych normą PN-88/B-04481.
Granicą skurczalności (ws) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu zwartego i półzwartego, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objętości i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy. Obliczenie parametru IL wykonuje się w celu dokładnego oznaczenia stanu gruntu. Podział na stany i konsystencje gruntów spoistych przedstawia się następująco: Konsystencja gruntu
Stan gruntu
Symbol
Wartości IL i wn
zwarta
zwarty
zw
IL  0 oraz wn  ws
półzwarty
pzw
IL  0 oraz ws  wn  wL
plastyczna
twardoplastyczny
tpl
0  IL  0,25 oraz wp  wn  wL
plastyczny
pl
0,25  IL  0,5 oraz wp  wn  wL
miękkoplastyczny
mpl
0,5  IL  1,0 oraz wp  wn  wL
płynna
płynny


(…)

… miseczki tworząc powierzchnię wklęsłą o maksymalnej grubości 9mm, wykonać w paście bruzdę za pomocą rylca skierowanego prostopadle do dna miseczki. (Bruzdę wykonuje się prostopadle do osi obrotu miseczki), założyć miseczkę do aparatu, wyzerować licznik, włączyć aparat, liczbę uderzeń określamy w momencie połączenia się dolnych brzegów bruzdy na długości 10mm i wysokości 1mm ( zapisać liczbę uderzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz