Geomatyka - strona 2

Wielowymiarowe zmienne losowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

2.3.1.6. Wielowymiarowe zmienne losowe Układ n zmiennych losowych nazywamy n -wymiarową zmienną losową, bądź wektorem losowym. Dystrybuantą n -wymiarowej zmiennej losowej nazywamy funkcję n -zmiennych rzeczywistych określoną wzorem (2.3.44) Jeżeli jest n -wymiarową zmienną losową skokową, to war...

Zasady wyznaczania wariancji i wag

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2086

Zasady wyznaczania wariancji i wag dla funkcji wielkości obserwowanych Zgodnie z teorią estymacji punktowej pierwiastek kwadratowy z wariancji estymatora nieobciążonego nosi nazwę błędu średniego. Każdą funkcję wielkości obserwowanych ...

Zdarzenia losowe i ich prawdopodobieństwo

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1645

2.1. Zdarzenia losowe i ich prawdopodobieństwo 2.1.1. Określenie działań na zdarzeniach losowych Doświadczenie losowe D , to realizacja (rzeczywista bądź tylko myślowa) określonego zespołu warunków, wraz z góry określonym interesującym zbiorem wyników. Poszczególne wyniki doświadczenia traktujemy j...

Zmienne losowe jednowymiarowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

2.2. Zmienne losowe jednowymiarowe Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję X , która zdarzeniom elementarnym zbioru przyporządkowuje wartości liczbowe ze zbioru R . Funkcję X można traktować jako odwzorowanie zbioru w zbiór R , co mo...

Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaje nieruchomości, stan prawno-formalny nieruchomości, a stan fizyczny, ustrój elektronicznej księgi wieczystej, ewidencja gruntów i budynków, kataster własnościowy. (…...

10 pytań na egzamin.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

Notatka jest w formie prezentacji, która porusza między innymi zagadnienia takie jak: różnice pomiędzy treścią mapy zasadniczej, ewidencyjnej i topograficznej,

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1946

Przykładowe zagadnienia egzaminu z Geomatyki / dzienne 2011/2012 1. Wymień 3 elementy treści mapy ewidencyjnej. 2. Podaj 3 sposoby przedstawiania informacji o konfiguracji terenu na mapie zasadniczej. 3. Przy wydzielaniu nowej działki ewid...

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Układ współrzędnych przestrzennych X, Y, Z zwany jest również układem geocentrycznym . Początek tego układu O znajduje się w środku ciężkości masy Ziemi znajdującym się w płaszczyźnie równika. Oś x układu powstaje na przecięciu płaszczyzn: równ...

Układ współrzędnych biegunowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Układ współrzędnych biegunowych jest w geodezji często wykorzystywany jako układ lokalny. Dotyczy to szczególnie określania położenia punktów sytuacyjnych względem boków osnowy poziomej podczas pomiaru sytuacyjnego

Arkusze map-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Każdy arkusz mapy w skali 1:1 000 000 otrzymał swój umowny symbol, tzw. godło, złożone z litery i cyfry, np. N-34 to godło arkusza, na którym znajduje się Warszawa. Każdy arkusz Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 00 000 został podzielony na równą ilość arkuszy: - dla mapy w skali 1: 500 000 -...