Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe zagadnienia egzaminu z Geomatyki / dzienne 2011/2012 1. Wymień 3 elementy treści mapy ewidencyjnej. 2. Podaj 3 sposoby przedstawiania informacji o konfiguracji terenu na mapie zasadniczej. 3. Przy wydzielaniu nowej działki ewidencyjnej należy zaplanować jej dostęp do drogi publicznej.  Podaj dwie możliwości realizacji tego warunku. 4. Dział drugi księgi wieczystej jest podstawą do aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i  Budynków. O jakie dane chodzi? 5. Które dane z Ewidencji Gruntów i Budynków są podstawą do aktualizacji działu pierwszego  ksiąg wieczystych? 6. Czy powierzchnia nowo wydzielanej działki ewidencyjnej może być dowolna czy jest  uwarunkowana prawem lokalnym (plan miejscowy lub WZ)? 7. Kiedy obowiązuje opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przy  podziale działek ewidencyjnych? 8. Jak liczy się intensywność zabudowy działki budowlanej? 9. Podaj przykład układu pomiarowego detekcyjnego detektor, sensor, platforma. 10. Podaj do wykrywania czego, znajduje zastosowanie podczerwień bliska 700-800 nanometrów  (z racji pochłaniania przez pewien rodzaj pokrycia terenu)? 11. Pod względem czego podczerwień termalna różnicuje obiekty i pokrycie terenu? 12. W jakim rzucie matematycznym wykonywane są zdjęcia kamerami fotogrametrycznymi? 13. Co stanowi podstawową treść ortofotomapy?  14. Podaj przynajmniej 3 różne nakładki (warstwy) tematyczne na ortofotomapę. 15. Zdalne pomiary fotogrametryczne i fotointerpretacja pozwalają uniknąć niebezpiecznych  pomiarów bezpośrednich na obiekcie. Podaj jeden przykład. 16. Mapy terenów zalewowych na podkładzie ortofotomapy są przykładem mapy tematycznej.  Podaj jeden przykład ich możliwego wykorzystania. 17. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ODGiK jest prowadzony przez właściwą  administrację w zależności czy chodzi o tereny wiejskie czy miejskie. Wymień prowadzących  ODGiK. 18. Podaj sposób obliczania wag spostrzeżeń niejednakowo dokładnych. 19. Objaśnij 3 główne rodzaje błędów w pomiarach geodezyjnych. 20. Jak zdefiniowane są na kuli układy współrzędnych geograficznych i prostokątnych? Na sprawdzianie będzie 10 lub 15 pytań dotyczących tej tematyki, wybranych losowo. R. Florek P. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz