Geomatyka - strona 3

Elipsoida ziemska-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Elipsoida ziemska to taka elipsoida obrotowa spłaszczona, której objętość jest równa objętości geoidy, zaś suma wzajemnych odchyleń powierzchni obu brył jest minimalna. Jej mała oś pokrywa się z...

Geodezja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Geodezja jako nauka i dziedzina techniki zajmuje się uzyskiwaniem informacji o elementach środowiska geograficznego, kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi oraz określaniem na niej położenia wybranych obiektów, jak również zastosowaniem wyników tych opracowań do rozwiązywania ró...

Mapa zasadnicza-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Mapa zasadnicza : Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynkow, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziem...

Mapa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Mapa (z łac. mappa = 'obrus') - model powierzchni Ziemi (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego). Występuje w postaci analogowej (obraz na płaszczyźnie) lub (coraz częściej) cyfrowej - zobrazowanie zbioru danych o obiektach...

Metoda różnicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Metoda różnicowa umożliwia wyznaczenie różnic współrzędnych dwóch punktów, w których są ustawiane odbiorniki. Za pomocą tych odbiorników wykonuje się obserwacje do tych samych satelitów. Satelity odgrywają rolę stałych punktów (obserwacje są sprowadzane do jednego momentu), do których wyznacza się ...

Metryka-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzona techniką klasyczna zakładane jest dla każdego arku...

Niwelacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1673

Niwelacją nazywamy pomiary geodezyjne mające na celu wyznaczenie wysokości obranych punktów względem ustalonego i przyjętego poziomu odniesienia niwelacja geometryczna - wyznaczanie przewyższeń mierzonych przy spoziomowanej osi celo...

Odwzorowanie kartograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Odwzorowanie kartograficzne jest sposobem przedstawienia powierzchni globu ziemskiego lub jego fragmentu w taki sposób, aby każdemu punktowi na powierzchni odniesienia (elipsoidzie) odpowiadał ściśle określony punkt na płaszczy...

Skala bazowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

Skala bazowa: Najmniejsza jednostka dla jakiej okresla się skale bazową postaci klasycznej i numerycznej jest obręb ewidencji. Skalę bazową okresla się na podstawie -stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treśc -prz...

Skala mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy ) - stosunek wielkości modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi. Rodzaje zapisu skal na mapach: