Przepisy prawne- spis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy prawne- spis - strona 1 Przepisy prawne- spis - strona 2

Fragment notatki:

Przepisy prawne:
Ustawy:
- Ustawa z dnia 17.V.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne
- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 10.V.1990 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i
ustawę o pracownikach samorządowych (DZ.U. nr 31 poz 191)
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa o KW i hipotece
- Ustawa z dnia 12.I. 1991- O podatkach i opłatach lokalnych
- Ustawa z dnia 4.III. 2004- O zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw
- Ustawa z dnia 23.VI. 1994 – O własności lokali
- Ustawa z dnia 7.VII. 1994 – Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 10.V.2003- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawa z dnia 21.VIII. 1997 – O gospodarce nieruchomości
- Ustawa z dnia 29.VIII. 1997- O ochronie danych osobowych
- Ustawa z dnia 13.X.1998 – Przepisy wprowadzające reformacja administracji publicznej
Rozporządzenia:
- Rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.VII. 2001 w
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o
udostępnienie tych baz
- Roz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.IX. 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie
prowadzenia KW i zbioru dokumentów
- Roz. Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24.III.1999 w sprawie
standardów technicznych, dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie
-Roz. Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17.V.1999 w sprawie określenia
rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geod. i karto.
Instrukcje techniczne:
- K-1 Mapa zasadnicza
- pozostałe wg wykazu standardów technicznych stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16.II.2005
- instrukcje G-5
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz