Procedury tworzenia aktów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury tworzenia aktów - omówienie - strona 1 Procedury tworzenia aktów - omówienie - strona 2 Procedury tworzenia aktów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Procedury tworzenia aktów podstawy prawne aktu konstrukcja tytułu odesłania Zasady ogólne: Zakaz wprowadzania do tekstu aktu prawnego treści zbędnych do odtworzenia norm wyrażonych w danym akcie
Nakaz układania przepisów w kolejności od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych Budowa aktu prawnego : Tytuł
Przytoczenie podstawy prawnej
Przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe Przepisy zmieniające
Przepisy przejściowe i dostosowujące
Przepisy uchylające
Przepisy o wejściu ustawy w życie
Przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej
Tytuł uchwały Składa się z następujących części
Oznaczenie rodzaju aktu Nazwa organu wydającego akt Data Możliwe najzwięźlejsze określenie przedmiotu uchwały
Zasada że poszczególne elementach tytuły rozmieszczenie się w oddzielnych wierszach Konstruowanie tytułu
Zasada że poszczególne elementy tytułu rozporządzenia umieszcza się w osobnych wierszach powoduje że niedopuszczalne są obecnie takie tytuły które były konstruowane w t………….
Nazwa organu:
Nazwę wydającego rozporządzenie podaje się w brzmieniu ustalonym w przepisach utworzenia tego organu W przypadku tych organów które funkcjonują bezpośrednio na podstawie Konstytucji o własne przepisy konstytucji należy traktować jako akt o utworzeniu Oranu a wiec w rozporze dniach należy posługiwać się zwrotami w konstytucji Dotyczy to :
Prezydent RP V konst.
RM 147 konst 148
KRRiTV Nazwa organu W przypadku ministrów ich nazwę podaj się wg. nazwy ministerstwa którym kierują tworzonego rozporze dniem RM wydanym na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dn. 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów Nazwy własne Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości zostały sformułowane w konstytucji i dlatego nazwy tych ministrów należy podawać zgodnie z ich nazwami konstytucyjnymi
Jeśli dane rozporządzenie jest wydawane przez kilka organów w jego tytule wymienia się pełne nazwy każdego z tych organów. AK samo jak w sytuacji gdy rozporządzenie wydawane jest w porozumieniu z jakimś organem Konstruowanie daty: Datę zapisuje się że w jednym wierszu formułuje się następujący zwrot „ z dnia ( wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi).. ( nazwa miesiąca określona słownie)… ( rok zapisany cyframi arabskimi) r. Z dnia 15 styczeń 2002 r. Data - co będzie datą aktu prawa miejscowego :
Jest oto dzień w którym dane rozporządzenie zostało podpisane przez organ wydający to rozporządzenie. Jeżeli rozporządzeni e jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu z innym organem ……………..
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz