Akty prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawne-opracowanie  - strona 1 Akty prawne-opracowanie  - strona 2 Akty prawne-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

AKTY PRAWNE (normatywne): indywidualne akty prawne: indywidualnymi aktami prawnymi nazywane są: - rodzące skutki prawne decyzje organów państwa wydawane w sprawach indywidualnych na podstawie przepisów prawa obowiązującego - wszelkie czynności prawne, gdyż maja one doniosłość prawną rodząc skutki prawne. Adresat w takich aktach określany jest indywidualnie. Indywidualnymi aktami prawa są: * orzeczenia sądowe * decyzje administracyjne.
generalne akty prawne: adresat określany jest adresatem generalnym. Wyróżniamy dwa rodzaje aktów generalnych: Akty prawne o powszechnej mocy obowiązującej (obowiązuje powszechnie -wszystkich). akty obowiązujące na całym obszarze państwa - takimi aktami w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. akty prawa miejscowego - obowiązują na obszarze podlegającym organom, które je wydał. Do wydania takich aktów uprawnione są organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Są nimi np. rozporządzenia porządkowe wydane przez wojewodę. Są powszechne, ale ich obszar jest ograniczony. Akty o charakterze wewnętrznym - obowiązują nie wszystkich. Do tych akt zaliczamy wszelkie zarządzenia oraz uchwały rady ministrów. Nie są one powszechne, ponieważ obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, które je wydał. Nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec innych podmiotów prawa. Budowa aktu prawnego: 1. nagłówek: nazwa rodzaju danego aktu prawnego (ustawa, rozporządzenie, itp.), data uchwalenia aktu czy ustanowienia oraz merytoryczny tytuł tego aktu. 2. preambuła: wstęp
3. część zasadnicza: skalda się ona z przepisów opartych kolejno po sobie następującymi numerami, oznaczonymi za pomocą cyfr arabskich. W skład części zasadniczej wchodzi systematyka aktów prawnych, przepisy przejściowe i końcowe, przepisy wprowadzające. 4. podpis. - ustawy konstytucyjne - ustawy zwykłe -rozporządzenia prezydenta RP - rozporządzenia Rady Ministrów Dziennik Ustaw - rozporządzenia prezesa Rady Ministrów - rozporządzenia ministrów - zarządzenia prezesa Rady Ministrów - zarządzenia ministrów - zarządzenia prezydenta Monitor Polski - uchwały Rady Ministrów akty o mocy powszechnej - Dziennik Ustaw akty generalnych charakterze wewnętrznych - Dziennik Ustaw Monitor Polski akty prawa miejscowego - inne dzienniki urzędowe. Hierarchia generalnych aktów prawnych: Najwyższe miejsce w hierarchii przypada konstytucji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz